"Zarząd Action proponuje następujący podział zysku netto wypracowanego za okres od 1 stycznia 2011 do 31 grudnia 2011 r.: - 60 % zysku netto na podwyższenie kapitału zapasowego, - 40 % zysku netto na wypłatę dywidendy. Oszacowana wartość dywidendy przypadająca na jedną akcję wyniesie 0,84 zł" - czytamy w raporcie.

Na początku października zeszłego roku prezes Piotr Bieliński informował, że spółka może przeznaczyć na dywidendę 20%.

W grudniu ocenił, że może to być 30%. W zeszłym roku ZWZ Action zdecydowało o wypłacie dywidendy o łącznej wysokości 7,06 mln zł, co stanowiło 30,3% zysku za rok obrotowy 2010. Oznaczało to wypłatę w wysokości 0,43 zł na akcję.

Spółka Action miała 42,41 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2011 roku wobec 26,29 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym, w 2011 roku spółka miała 34,40 mln zł zysku netto wobec 23,23 mln zł zysku rok wcześniej.