Silentio Investments, spółka zależna firmy budowlanej Trakcja – Tiltra, złożyła do Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i naprawczych wniosek o ogłoszenie upadłości obejmującej likwidację majątku upadłego, podała spółka w komunikacie.

Wcześniej Poldim z grupy Trakcji - Tiltry złożył wniosek o ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu. Pod koniec ub.r. Pekao i Raiffeisen wypowiedziały Poldimowi i Silentio kredyty o łącznej wartości 82 mln zł.

Trakcja-Tiltra miała 109,42 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2011 roku wobec 32,59 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody wyniosły 2143,59 mln zł wobec 491,16 mln zł rok wcześniej.