Grupa deweloperska Vantage Development miała 0,995 mln zł straty netto w 2011 r. wobec 0,54 mln zł zysku na tym poziomie rok wcześniej.

Przychody w tym okresie wyniosły 24,3 mln zł, co oznacza niemal trzykrotny wzrost w porównaniu z 2010 r., podała spółka w komunikacie. Z kolei strata na poziomie EBIT wyniosła w 2011 roku 14,44 mln zł, wobec zysku na tym poziomie rzędu 4,88 mln zł rok wcześniej.

„Na ubiegłoroczne wyniki Vantage Development obok przeszacowania aktywów (w kwocie 12,5 mln zł) i wysokich kosztów finansowych, które obniżyły wyniki, pozytywnie wpłynęło jednorazowe zdarzenie jakim było rozwiązanie rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego (w kwocie 19,6 mln zł)" - czytamy w komunikacie.

W 2011 r. spółka zakończyła realizację dwóch swoich projektów, I etapu osiedla domów jednorodzinnych Słoneczne Sady oraz I etapu osiedla Centauris, kończy pierwszy projekt biurowy oraz przygotowuje kolejne inwestycje. W całym zeszłym roku Vantage Development przekazał swoim klientom 82 mieszkania, podano również.

„Vantage Development to spółka na relatywnie wczesnym etapie rozwoju. Kończymy właśnie pierwsze projekty deweloperskie, oraz przygotowujemy kolejne, zarówno na rynku mieszkaniowym jak i biurowym. Z uwag na znaczący wzrost przychodów, przyjmujemy wyniki za 2011 r. optymistycznie, gdyż potwierdzają one nasze perspektywy rozwoju" – powiedział prezes spółki Edward Laufer, cytowany w komunikacie.

Dodał, że na bieżące wyniki wpływ mają zdarzenia przejściowe, które nie będą mieć takiego znaczenia w późniejszych okresach.

„Jestem przekonany, że projekty, które obecnie realizujemy, budowane w najlepszych lokalizacjach, ściśle dopasowane do potrzeb wrocławskiego rynku, zapewnią Vantage stabilność i rozwój" – zaznaczył Laufer. W komunikacie zaznaczono, że dodatkowo wymierne korzyści powinna przynieść niedawno zakończona operacja podziału Impel i wniesienia jego aktywów deweloperskich do Vantage Development.

„Nie miała ona wpływu na wyniki za 2011 r., ale z jednej strony Vantage Development zyskał cenne aktywa, a z drugiej ograniczy koszty finansowe, które dość znacząco obciążyły ubiegłoroczne wyniki (6,8 mln zł)" – czytamy dalej.