Zysk operacyjny na poziomie grupy wyniósł 0,51 mln USD wobec 0,52 mln USD zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody wyniosły 18,33 mln USD wobec 8,14 mln USD rok wcześniej.