Zysk operacyjny na poziomie grupy wyniósł 0,63 mln zł wobec 0,20 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody wyniosły 48,69 mln zł wobec 43,18 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym, w I kw. 2012 roku spółka miała 0,46 mln zł straty netto wobec 0,32 mln zł straty rok wcześniej.