Zysk operacyjny na poziomie grupy wyniósł 10,00 mln zł wobec 11,89 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody wyniosły 27,49 mln zł wobec 21,97 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym, w I kw. 2012 roku spółka miała 0,25 mln zł straty netto wobec 0,46 mln zł straty rok wcześniej.