Oznacza to wypłatę w wysokości 0,50 zł na akcję.

"Wysokość dywidendy została ustalona na kwotę 4.991.482,50 zł a dywidenda przypadająca na jedną akcję wynosi 50 groszy (dywidenda nie przysługuje akcjom własnym posiadanym przez spółkę)" - czytamy w komunikacie.

Dzień dywidendy został ustalony na 15 lipca, a dzień wypłaty na 25 września. Spółka deweloperska PA Nova miała 21,17 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2011 roku wobec 20,18 mln zł zysku rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym, w 2011 roku spółka miała 24,10 mln zł zysku netto wobec 18,53 mln zł zysku rok wcześniej.