Przychody z prywatyzacji w 2012 roku mają wynieść 10 mld zł.