Na zamknięciu Dow Jones Industrial wzrósł o 217,29 pkt. (1,69 proc.) do 13.096,17 pkt. Indeks S&P 500 zyskał 25,99 pkt. (1,90 proc.) i wyniósł na koniec dnia 1.390,99 pkt. Nasdaq Composite podniósł się o 58,13 pkt. (2,00 proc.) i wyniósł 2.967,90 pkt.

Stopa bezrobocia w USA w lipcu 2012 roku wyniosła 8,3 proc., wobec 8,2 proc. w czerwcu. W lipcu liczba miejsc pracy w sektorach pozarolniczych wzrosła o 163 tys., podczas gdy w czerwcu wzrosła o 64 tys., po korekcie. Liczba miejsc pracy w amerykańskim sektorze prywatnym wzrosła natomiast w lipcu o 172 tys., podczas gdy w czerwcu wzrosła o 73 tys., po korekcie.

Analitycy ankietowani przez agencję Bloomberg spodziewali się stopy bezrobocia w USA na poziomie 8,2 proc. oraz że liczba miejsc pracy w sektorach pozarolniczych wzrośnie o 100 tys., a w sektorze prywatnym wzrośnie o 110 tys.

Przed publikacją raportu z rynku pracy, analitycy wskazywali na duże prawdopodobieństwo dobrego przyjęcia danych przez inwestorów. Również słabsze od oczekiwań odczyty z rynku pracy w USA skłaniać powinny do zakupów ryzykowanych aktywów, ponieważ zwiększają one prawdopodobieństwo rozpoczęcia kolejnego programu stymulacyjnego przez Fed.

Wskaźnik aktywności w usługach w USA wzrósł w lipcu i wyniósł 52,6 pkt. - podał Instytut Zarządzania Podażą (ISM). Analitycy spodziewali się indeksu na poziomie 52,1 pkt. W czerwcu wskaźnik aktywności w usługach w USA wyniósł 52,1 pkt.

Nieco lepsze od oczekiwań dane napłynęły w piątek z gospodarki strefy euro. Indeks PMI composite w strefie euro, przygotowywany przez Markit Economics, wyniósł w lipcu 2012 r. 46,5 pkt. wobec 46,4 pkt. w czerwcu - podano końcowe wyliczenia. Wstępnie szacowano wartość indeksu na 46,4 pkt.

Sprzedaż detaliczna w strefie euro w czerwcu 2012 r. w ujęciu miesiąc do miesiąca wzrosła o 0,1 proc., a miesiąc wcześniej wzrosła o 0,8 proc., po korekcie. Analitycy spodziewali się tymczasem, że sprzedaż mdm spadnie o 0,1 proc.

Zysk na akcję Procter & Gamble, największej na świecie spółki w branży produktów konsumpcyjnych, w IV kw. roku fiskalnego wyniósł 82 centy. Analitycy spodziewali się zysku 77 centów na akcję. Sprzedaż wyniosła w IV kw. roku fiskalnego 20,21 mld USD wobec prognozowanych 20,25 mld USD.

P&G prognozuje na I kw. następnego roku fiskalnego EPS w przedziale 91-97 centów wobec prognozowanych przez analityków 1,03 USD.

W reakcji na wyniki kurs akcji Procter & Gamble zyskał ponad 3 proc.

Viacom Inc., właściciel sieci MTV i Paramount Pictures, zanotował skorygowany zysk kwartalny na akcję w wysokości 97 centów. Analitycy spodziewali się zysku 1,0 USD na akcję. Przychody kwartalne wyniosły 3,24 mld USD wobec szacowanych przez analityków 3,49 mld USD.

Dzięki lepszym od oczekiwań wynikom około 6 proc. rosły akcje CBS.

Po zgodnych z oczekiwaniami wynikach na poziomie zysku netto ponad 15 proc. rosły akcje LinkedIn.

Z kolei lepsze od spodziewanych wyniki i podniesienie prognoz na 2012 rok nie pomogły notowaniom producenta gier komputerowych, Activision Blizzard. Kurs jego akcji spadł prawie 5 proc.

INDEKSY GIEŁDOWE W AMERYCE - 3.08.2012
IndeksKurs (pkt)zm. pkt.zmiana
USA
DOW JONES INDUS. AVG13096,17217,291,69%
DOW JONES COMP. AVG4454,7673,251,67%
S&P 100640,6411,211,78%
S&P 5001390,9925,991,9%
NASDAQ COMPOSITE2967,9058,132%
NASDAQ INDUSTRIAL2426,6250,842,14%
NASDAQ 1002676,0050,481,92%
RUSSELL 1000764,7514,251,9%
RUSSELL 2000788,4819,882,59%
Kanada
S&P/TSX COMPOSITE11662,59156,091,36%
S&P/TSX11967,47163,241,38%
S&P/TSX 60665,539,451,44%
Meksyk
IPC40998,40239,400,59%
IMC30461,852,730,6%
Argentyna
MERVAL2396,7821,140,89%
Brazylia
BOVESPA57255,221734,823,13%
IBrX20690,21449,872,22%