Deficyt w handlu zagranicznym w okresie styczeń-czerwiec 2012 roku wyniósł 5,9 mld euro wobec 8,1 mld euro rok wcześniej, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS) w komunikacie.

Eksport w okresie styczeń-czerwiec 2012 r. wzrósł o 1,1 proc. w ujęciu rocznym i osiągnął 68,3 mld euro, zaś import zmniejszył się o 1,9 proc. r/r i wyniósł 74,2 mld euro. W całym 2011 r. deficyt ten wyniósł 15,9 mld euro (wobec 14,7 mld euro rok wcześniej).

GUS podał, że eksport wyrażony w dolarach USA wyniósł w tym okresie 89,1 mld USD, a import 96,9 mld USD (spadek odpowiednio o 4,8 proc. i o 7,6 proc.). Ujemne saldo ukształtowało się w wysokości 7,8 mld USD (w analogicznym okresie ub. roku minus 11,2 mld USD).

Od 1 maja 2004 roku oprócz danych z dokumentów celnych SAD, statystyka handlu zagranicznego korzysta, w ramach obrotów z krajami członkowskimi Unii Europejskiej, z deklaracji INTRASTAT.

"Ujemne salda odnotowano z krajami rozwijającymi się – minus 38,2 mld zł (minus 11,7 mld USD, minus 8,9 mld euro) i z krajami Europy Środkowo-Wschodniej – minus 26,0 mld zł (minus 8,0 mld USD, minus 6,1 mld euro). Dodatnie saldo uzyskano w obrotach z krajami rozwiniętymi 39,2 mld zł (11,9 mld USD, 9,1 mld euro), w tym z krajami UE saldo osiągnęło poziom 42,7 mld zł (13,0 mld USD, 10,0 mld euro). Udział krajów rozwiniętych w eksporcie ogółem wyniósł 82,9 proc. (w tym UE 76,8 proc.), a w imporcie 64,0 proc. (w tym UE 57,2 proc.), wobec odpowiednio 85,2 proc. (w tym UE 78,7 proc.) i 67,7 proc. (w tym UE 60,3 proc.) w analogicznym okresie ub. roku" - podano w komunikacie.

Udział Niemiec w eksporcie był niższy niż w analogicznym okresie ub. roku o 0,5 pkt i wyniósł 25,5 proc., a w imporcie – o 0,9 pkt i stanowił 21,2 proc. Dodatnie saldo wyniosło 7,0 mld zł (2,1 mld USD, 1,6 mld EUR), wobec 3,3 mld zł (1,1 mld USD, 0,8 mld EUR) w analogicznym okresie ub. roku, podał także GUS.

Poniżej tabela z udziałem eksportu:

Pozycja kraj I-VI '11 I-VI '12
1. Niemcy 26,0 25,5
2. W. Brytania 6,4 6,6
3. Czechy 6,3 6,3
4 Francja 6,4 6,2
5. Włochy 5,8 5,2
6. Rosja 4,2 5,1
7. Holandia 4,3 4,4
8. Szwecja 3,0 2,7
9. Ukraina 2,2 2,7
10. Słowacja 2,4 2,4

Poniżej tabela z udziałem importu:

Pozycja kraj I-VI '11 I-VI '12
1. Niemcy 22,1 21,2
2. Rosja 11,2 14,6
3. Chiny 8,4 8,8
4. Włochy 5,6 5,2
5. Francja 4,4 4,0
6. Holandia 3,7 3,8
7. Czechy 3,7 3,7
8. W. Brytania 2,7 2,4
9. USA 2,2 2,3
10. R. Korei 2,2 2,3
import, eksport / ShutterStock