PBG obecnie posiada akcje dające 47,69% głosów HBP.

„Zmniejszenie udziału PBG w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu HBP jest wynikiem wyprzedaży przez Polski Bank Przedsiębiorczości łącznie 32.329.867 akcji HBP, dotychczas należących do PBG, które stanowią 15,35% w kapitale zakładowym HBP oraz 15,35 % w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu HBP" – czytamy w komunikacie.

Spółka podała, że akcje HBP te były przedmiotem zastawu finansowego i rejestrowego będącego zabezpieczeniem umowy kredytowej.

„Po dokonaniu sprzedaży akcji HBP przez PBP, PBG posiada 100.418.825 akcji HBP, z których przysługuje łącznie 100.418.825 głosów, stanowiących 47,69% w ogólnej liczbie głosów i w kapitale zakładowym HBP, z czego PBP posiada upoważnienie do złożenia w domu maklerskim zleceń sprzedaży kolejnych 18.116.562 akcji HBP" – czytamy dalej.

PBG miało 60,50 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2012 roku wobec 24,08 mln zł zysku rok wcześniej. Strata operacyjna na poziomie grupy wyniosła 41,50 mln zł wobec 45,71 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody wyniosły 715,84 mln zł wobec 477,63 mln zł rok wcześniej.