Technicznie transakcja dotyczy aktywów zarządzanych przez OFE Polsat, a nie spółki PTE Polsat. Ta pozostanie w rękach dotychczasowych właścicieli, a potem zostanie zlikwidowana.

Zgodę na sprzedaż muszą jeszcze wyrazić Komisja Nadzoru Finansowego i Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.