"W ocenie zarządu, z zapewnień wzywającego (w komunikacie o wezwaniu – przyp. red.) wynika, że wzywający traktuje nabycie akcji spółki jako inwestycję długoterminową zmierzającą do integracji biznesowej wzywającego i PEP celem stworzenia zintegrowanej grupy energetycznej, co jest zbieżne z interesem spółki, pracowników i kontrahentów spółki. W ocenie zarządu, integracja zapewni dostęp do dodatkowych źródeł finansowania niezbędnych do realizacji długoterminowej strategii" – czytamy w komunikacie.

Polenergia Holding S.à r.l., z grupy Kulczyk Investments ogłosiła wezwanie do zapisywania się na sprzedaż 100% akcji PEP po cenie 31,5 zł za akcję. Podmiotem nabywającym akcje w ramach wezwania będzie Mansa Investments sp. z o.o. - spółka całkowicie zależna od Polenergia.

Przedmiotem wezwania jest 21.313.967 akcji PEP, uprawniających do 21.313.967 głosów na walnym zgromadzeniu spółki, stanowiących 100% łącznej liczby głosów. Przyjmowanie zapisów na akcje w ramach wezwania rozpocznie się 28 sierpnia 2012 r. i potrwa do 26 września 2012 r. włącznie.

Planowany termin przeprowadzenia transakcji zakupu akcji PEP, na które zostaną złożone zapisy to 1 października 2012 r., zaś jej rozliczenia - 4 października 2012 r. Nabycie akcji odbędzie się pod warunkiem uzyskania odpowiedzi na wezwanie zapisów na sprzedaż akcji w liczbie odpowiadającej przynajmniej 80% akcji PEP oraz uzyskania zgody Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

We wcześniejszym komunikacie Polenergii zaznaczono, że oferowana cena wynosi 31,50 zł za jedną akcję, co daje łączną wartość wezwania 671 mln zł za 100% akcji (nie licząc akcji warrantowych).

Oferowana cena stanowi: premię w wysokości 28,1% w stosunku do średniej rynkowej ceny akcji ważonej wartością obrotów za okres 6 miesięcy bezpośrednio poprzedzający dzień ogłoszenia niniejszego wezwania wynoszącej 24,59 zł. Premię w wysokości 20,6 % w stosunku do średniej rynkowej ceny akcji ważonej wartością obrotów za okres 3 miesięcy bezpośrednio poprzedzający dzień ogłoszenia niniejszego wezwania wynoszącej 26,12 zł.

Zakup akcji w ramach wezwania jest w pełni zabezpieczony gwarancją wystawioną przez J.P. Morgan Securities PLC.

Doradcą finansowym Polenergia i podmiotem pośredniczącym w wezwaniu jest ING Securities. Doradcą prawnym jest Greenberg Traurig Grzesiak sp. k.