Kapitał zakładowy banku zwiększył się tym samym o kwotę 8 mln zł do 51,136 mln zł

„Podjęta uchwała przyczyni się do poprawy współczynnika wypłacalności banku. To działanie wynika ze strategii banku i umożliwi jej dalszą realizację oraz rozwój działalności banku. Podwyższenia funduszy własnych dokonano przy pomocy kapitałów najwyższej kategorii (Tier 1), co zwiększa bezpieczeństwo i stabilność Banku BGŻ"- podał bank w komunikacie.

W I poł. tego roku dokonał przeglądu i aktualizacji strategii na lata 2010-2014 oraz jej wydłużenia do roku 2016. Strategia zakłada m.in. dokapitalizowanie banku, w efekcie którego osiągnięty zostanie docelowy współczynnik wypłacalności na poziomie 12%.

Współczynnik wypłacalności spadł do 9,5% na koniec czerwca 2012 wobec 11,3% rok wcześniej, tym samym przekraczając poziom strategicznego minimum grupy (10%).