Spółka budowlana Mostostal Warszawa miała 16,10 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2012 roku wobec 8,60 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. 

Strata operacyjna na poziomie grupy wyniosła 6,26 mln zł wobec 6,35 mln zł straty rok wcześniej. Skonsolidowane przychody wyniosły 1058,79 mln zł wobec 1038,68 mln zł rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym, w I poł. 2012 roku spółka miała 7,03 mln zł straty netto wobec 3,15 mln zł zysku rok wcześniej.