Wynik EBITDA operatora sieci Plus wyniósł 744 mln zł wobec 779 mln zł w analogicznym okresie poprzedniego roku.

"Pierwszą połowę bieżącego roku możemy nazwać czasem przygotowań. Kończymy kluczowy etap wyboru dostawców infrastruktury - już podpisaliśmy bardzo ważną dla nas umowę na rozbudowę sieci z Ericssonem, a za chwilę sfinalizujemy rozmowy z drugą firmą - co pozwoli jeszcze w tym roku przyspieszyć inwestycje. Naszym celem jest zapewnienie szybkiego internetu w całym kraju, dlatego koncentrujemy się na rozbudowie sieci LTE. Kończymy też prace nad harmonogramem wprowadzenia palety innowacyjnych usług dotyczących różnych dziedzin życia" – powiedziała członek zarządu Joanna Nieckarz, cytowana w komunikacie spółki. \

Łącznie w pierwszym półroczu Polkomtel uzyskał 3567 mln zł przychodu, a z usług sieci Plus na jego koniec korzystało 13.763 tys. klientów.

"EBITDA Polkomtelu jest w dalszym ciągu najwyższa w porównaniu do wyników wypracowanych przez pozostałych operatorów telefonii mobilnej i w II kwartale br. wyniosła 744 mln zł, a łącznie za I półrocze to 1.452 mln zł" - czytamy dalej w komunikacie.

Spółka podała, że swój udział w kategorii klientów kontraktowych szacuje na 30%. Wskaźnik APRU (średni miesięczny przychód na jednego abonenta) wyniósł 40,5 zł.