Wydatki państwa wyniosły 235 mld 46,5 mln zł, czyli 71,5 proc. kwoty 328 mld 765,7 mln zł planowanej na 2012 rok.

Dochody budżetu państwa wyniosły 213 mld 924,2 mln zł, czyli 72,8 proc. planu rocznego wynoszącego 293 mld 766,1 mln zł.