Asseco Poland, Magic Software

Magic Software, spółka zależna od Formula Systems z grupy Asseco Poland, miała w III kw. 2012 r. 4,1 mln dol. zysku netto w porównaniu do 4 mln dol. rok wcześniej. Zysk operacyjny także wyniósł 4,1 mln dol. wobec 4 mln dol., a przychody wzrosły do 32,6 mln dol. w porównaniu do 30 mln dol. - podała spółka w raporcie kwartalnym. Po trzech kwartałach 2012 r. Magic Software ma 11,9 mln dol. zysku netto w porównaniu do 10,7 mln dol. przed rokiem, zysk operacyjny wynosi 12,2 mln dol. wobec 10,5 mln dol., a przychody 90,7 mln dol. w porównaniu do 82,8 mln dol.

Spółka wypracowała po trzech kwartałach 14 mln dol. przepływów z działalności operacyjnej. Gotówka i jej ekwiwalenty na koniec września wynosiły 38,5 mln dol.

Mostostal Zabrze-Holding

Mostostal Zabrze-Holding podpisał list intencyjny z DBT Technologies, dotyczący montażu konstrukcji filtrów workowych w elektrowniach opalanych węglem kamiennym w Medupi i Kusile w RPA - podał Mostostal Zabrze w komunikacie. Zakres prac będzie łącznie obejmował montaż do 12 filtrów workowych. Wartość jednego filtra wynosi ok. 14,6 mln zł. J ak poinformowała spółka, wartość zlecenia (czyli ilość montowanych filtrów) ma zostać doprecyzowana po dokonaniu inwentaryzacji dotychczas zrealizowanych prac oraz przejęciu placów budowy w poszczególnych lokalizacjach.

Stalprodukt

Stalprodukt zawarł z resortem skarbu umowę kupna akcji Zakładów Górniczo-Hutniczych "Bolesław", stanowiących 86,92 proc. kapitału zakładowego tej spółki. Wartość transakcji wynosi 219,23 mln zł - poinformował Stalprodukt w komunikacie. Transakcja zostanie sfinansowana w większości ze środków własnych spółki, a w pozostałej części z kredytów bankowych. Z zawartej umowy wynika zobowiązanie Stalproduktu do podniesienia kapitału zakładowego ZGH "Bolesław" o 40 mln zł, w tym przeznaczenia na inwestycje w ZGH "Bolesław" bądź w jednej z dwóch spółek zależnych - Hucie Cynku "Miasteczko Śląskie" lub Bolesław Recycling - kwoty 29 mln zł.

W lutym Ministerstwo Skarbu Państwa (MSP) dopuściło Stalprodukt do negocjacji w sprawie prywatyzacji ZGH Bolesław, a Stalprodukt był jedynym podmiotem, który złożył ofertę wiążącą na kupno tej firmy. Wcześniej do złożenia oferty dopuszczony był także KGHM. ZGH Bolesław wydobywa i przerabia rudy cynku i ołowiu, pochodzące z własnej kopalni "Olkusz-Pomorzany", produkuje cynk elektrolityczny i stopy cynku, kwas siarkowy oraz koncentraty cynku i ołowiu. Od 2010 roku, po konsolidacji z Hutą Cynku Miasteczko Śląskie zdolności produkcyjne ZGH Bolesław sięgają 150 tys. ton cynku rocznie.

Sygnity, Comp

Konsorcjum, w którego skład wchodzą Sygnity i Comp, zawarło umowę z Inspektoratem Uzbrojenia na m.in. dostawę sprzętu do modernizacji sieci teleinformatycznych resortu obrony narodowej wraz z serwisem gwarancyjnym. Wartość kontraktu to ok. 32,6 mln zł - podało Sygnity w komunikacie. Przedmiotem umowy jest także: odnowienie usług wsparcia inżynierskiego dla urządzeń Cisco (prewencyjna usługa serwisowa) oraz dla wykorzystywanego przez zamawiającego systemu monitorowania ruchu i wydajności aplikacji, jak również przeprowadzenie szkoleń w zakresie administracji i obsługi dostarczonego sprzętu. Udział Sygnity w wynagrodzeniu konsorcjum ustalony został na 75,34 proc.

Alior Bank

Alior Bank SA, należący do francuskiego inwestora Romaina Zaleskiego bank z siedzibą w Warszawie, planuje sprzedać akcje w największej pierwszej ofercie publicznej na GPW od ponad roku. Spółka chce zebrać fundusze na przyszłą ekspansję – donosi Bloomberg. >>>>  

Arctic Paper

Arctic Paper oczekuje, że za 3-4 lata udział sprzedaży produktów z innej kategorii niż papier graficzny, będzie stanowił 1/5 obrotów ogółem - poinformował na konferencji prasowej prezes, Michał Jarczyński. "Nosimy się z zamiarem, by w naszej papierni w Kostrzyniu nad Odrą, zamontować maszyny do produkcji opakowań na żywność i tym samym otworzyć nową linię biznesową. Lokalizacja nie jest przypadkowa. Fabryka ta znajduje się blisko granicy z Niemcami, a to właśnie w Europie Zachodniej popyt na tego typu produkty jest największy. Koszty tej inwestycji nie będą wysokie" - powiedział dziennikarzom Jarczyński. "Jesteśmy w stanie produkować 300-400 mln sztuk takich opakowań rocznie, biorąc pod uwagę także nasze zakłady w Szwecji" - podał.

Dodał, że rynek opakowań rośnie w tempie ok. 15 proc. rocznie, a jego obecna wartość w krajach zachodnioeuropejskich, to 7-8 mld euro. Jarczyński poinformował, że w przypadku przejęcia szwedzkiego dostawcy celulozy, spółki Rottneros, na której akcje Arctic Paper ogłosił warunkowe wezwanie, grupa będzie osiągała przychody z tytułu sprzedaży celulozy, a w przyszłości także z produkcji biopaliw.

"Rottneros ma przygotowane dwie technologie do produkcji biopaliw z odpadów leśnych. Nad projektem tym, w razie powodzenia wezwania, pochylimy się jednak dopiero w połowie przyszłego roku, kiedy będziemy mieć jasność, co do przyszłej polityki energetycznej UE. Jego rozruch to perspektywa ok. 3-letnia" - skomentował prezes.

Pytany o spodziewany udział sprzedaży nowych produktów w ogólnych przychodach spółki, odpowiedział: "Szacujemy, że za około 3-4 lata, 1/5 przychodów będzie pochodziła z produktów innych niż papier graficzny".

Po trzech kwartałach 2012 r. Arctic Paper zaraportował 16,2 mln zł zysku netto i 41,6 mln zł zysku operacyjnego, przy niemal 2 mld zł przychodów ze sprzedaży.

CEZ

Czeski koncern energetyczny CEZ w trzecim kwartale 2012 roku zanotował wzrost zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej do 6,6 mld CZK z 2,5 mld CZK w analogicznym okresie 2011 roku - podała spółka w komunikacie. CEZ obniżył prognozy na 2012 rok: zysku netto do 40 mld CZK oraz EBITDA do 85 mld CZK. Spodziewa się też 57,6 mld CZK zysku operacyjnego. >>>>

Getin Noble Bank

Getin Noble Bank przejmuje Dexia Kommunalkredit Bank Polska za ok. 57 mln zł - podał bank w komunikacie. Zamknięcie transakcji planowane jest w 2013 roku. "7 listopada 2012 roku Getin Noble Bank oraz Dexia Kommunalkredit Bank AG podpisały wstępną umowę nabycia przez Getin Noble Bank 100 proc. akcji Dexia Kommunalkredit Bank Polska SA za maksymalnie 70 proc. jego wartości księgowej netto. Strony szacują wartość transakcji na około 57 mln zł" - podano w komunikacie.

Dexia Kommunalkredit Bank Polska jest instytucją finansową wyspecjalizowaną w obsłudze samorządów lokalnych, podmiotów zależnych od samorządów oraz projektów infrastrukturalnych. Głównym źródłem finansowania banku są środki z Europejskiego Banku Inwestycyjnego (370 mln zł długoletniego finansowania). Po dziewięciu miesiącach 2012 roku Dexia Kommunalkredit Bank Polska miała dodatni wynik finansowy. Kapitały własne spółki wynoszą ponad 80 mln zł, a suma bilansowa ponad 0,5 mld zł. Współczynnik wypłacalności Tier 1 banku przekroczył 59 proc.

"Transakcja jest kolejnym wzmocnieniem pozycji Getin Noble Banku w sektorze finansowym i pozytywnie wpłynie na dalszy rozwój banku. Akwizycja, oprócz pozyskania atrakcyjnego źródła finansowania w postaci środków z EBI, umożliwi również dalsze wzmocnienie kapitałowe Getin Noble Banku" - powiedział, cytowany w komunikacie Krzysztof Rosiński, p.o. prezesa zarządu Getin Noble Bank. Sfinalizowanie umowy uzależnione jest m.in. od niewyrażenia sprzeciwu przez Komisję Nadzoru Finansowego i UOKiK. Zamknięcie transakcji planowane jest w 2013 roku.

Kredyt Bank

Zysk netto grupy Kredyt Banku w trzecim kwartale 2012 roku wzrósł do 110,3 mln zł z 60,8 mln rok wcześniej - poinformował bank w komunikacie. Zysk banku okazał się 81 proc. powyżej oczekiwań rynku, który spodziewał się, że wyniesie on 61 mln zł. >>>>  

Netia

Netia ocenia, że nakłady CAPEX w 2013 roku mogą pozostać w granicach tegorocznych 270 mln zł, o ile spółka nie zdecyduje się na jakieś istotne zmiany w segmencie gospodarstw domowych - poinformował podczas telekonferencji z analitykami Jonathan Eastick, dyrektor finansowy Netii. "Jeśli nie zdecydujemy się na jakieś istotne zmiany w prowadzeniu działalności +residential+, to powinniśmy być w tym obszarze" - powiedział Eastick, pytany czy Netia może przekroczyć w 2013 poziom tegorocznych nakładów 270 mln zł. Netia obniżyła w czwartek prognozę liczby usług RGU na 2012 rok do 2,650 mln z 2,750 mln ze względu m.in. na ogólnie trudne warunki handlowe na rynku klientów indywidualnych. Spółka podtrzymała pozostałe prognozy na 2012 rok, ale zaznaczyła, że zarząd może dokonać aktualizacji strategicznych celów długoterminowych wraz z publikacją wyników za 2012 rok.

Prognoza na 2012 rok została podtrzymana na poziomie 2,125 mld zł przychodów, 600 mln skorygowanego EBITDA oraz 125 mln zł skorygowanego EBIT. Grupa podtrzymała prognozę nakładów inwestycyjnych na poziomie 270 mln zł. Prognoza marży skorygowanego EBITDA na 2012 rok została podtrzymana na poziomie 28,2 proc. Netia podtrzymała prognozę skorygowanych przepływów wolnych środków pieniężnych na poziomie operacyjnym (skoryg. OpFCF) 330 mln zł. Niezmieniona została prognoza długoterminowa do 2020 roku, która zakłada: skorygowana marża EBITDA w przedziale 27-29 proc.; nakłady inwestycyjne poniżej 15 proc. w trakcie procesu modernizacji sieci w latach 2011-2013, a po zakończeniu modernizacji spadek do 10-12 proc. przychodów; przepływy wolnych środków pieniężnych na poziomie operacyjnym OpFCF powyżej 12 proc. przychodów; stopniowy wzrost liczby świadczonych usług RGU, a liczba RGU na jednego klienta osiągnie poziom 2.0x.

Spółka telekomunikacyjna Netia w III kwartale 2012 roku miała ponad 10 mln zł skonsolidowanego zysku netto wobec 24,7 mln zł osiągniętych w III kwartale 2011 r. >>>>  

NG2 - CCC

Zysk netto grupy NG2 w III kwartale 2012 roku wyniósł 17,4 mln zł wobec 17,1 mln zł zysku rok wcześniej - podała spółka w raporcie kwartalnym. Konsensus rynkowy zakładał zysk netto na poziomie 17,5 mln zł.>>>>  

Redan

Redan spodziewa się, że po pierwszym półroczu 2013 r. stanie się rentowny i pokaże dodatni wynik netto. Do końca 2012 roku chce poprawić wynik operacyjny - poinformowali na konferencji prasowej przedstawiciele spółki. Redan rozwija sprzedaż za granicą oraz kanał e-commerce. Wprowadza nową internetową platformę sprzedaży, otworzy też nowe sklepy w Rosji i na Ukrainie. "Liczymy na to, że już po pierwszej połowie przyszłego roku osiągniemy rentowność i wykażemy zysk netto" - powiedział na konferencji prasowej prezes Redanu Radosław Wiśniewski. "W 2013 roku zakładamy wzrost sprzedaży i poprawę wyniku operacyjnego. Nie spodziewamy się natomiast wzrostu marży handlowej, zakładamy, że utrzyma się na poziomie zbliżonym do tegorocznego" - dodał wiceprezes, Bogusz Kruszyński.

Redan ocenia, że jego wynik operacyjny na koniec 2012 roku może się poprawić, niewiadomą jest jednak wynik na poziomie netto.

"Zysk operacyjny może poprawić się na koniec roku. O wyniku netto natomiast trudno w tej chwili cokolwiek powiedzieć. Jesteśmy w trakcie testów na utratę wartości aktywów (chodzi tu o nakłady na adaptację sklepów, zapasy towarów i aktywo na odroczony podatek), które zakończą się w 2012 roku i będą miały wpływ na tegoroczne wyniki Redanu" - powiedział Kruszyński.

Po trzech kwartałach 2012 roku Redan miał 305,2 mln zł przychodów ze sprzedaży, 15,5 mln zł straty operacyjnej oraz 16,8 mln zł straty netto przypadającej akcjonariuszom jednostki dominującej.

W samym III kwartale grupa wygenerowała 110,3 mln zł przychodów, 6,5 mln zł straty operacyjnej i 5,9 mln zł straty netto.

Wynik za trzeci kwartał 2012 r. zawiera 1,3 mln zł straty na likwidacji sklepów na rynku modowym.

Na koniec października 2012 r. na sieć sprzedaży Redanu składało się 499 sklepów, w tym 278 w sieci Textil Market i 221 w segmencie modowym (69 sklepów własnych i 152 franczyzowe).

4fun Media

Grupa Kapitałowa 4fun Media S.A., prowadząca działalność na rynku telewizyjnym i mediów cyfrowych, w III kwartale 2012 roku zmniejszyła skonsolidowany zysk netto o 10,2 proc. do 947 tys. zł z 1 mln 55 tys. zł rok wcześniej. >>>>  

Centrum Klima

Producent przemysłowych urządzeń chłodniczych i wentylacyjnych Centrum Klima w III kwartale 2012 roku zmniejszyła zysk netto o 19 proc. do 2,07 mln zł z 2,6 mln zł rok wcześniej. >>>>