Roczna cena docelowa papierów GTC została ustalona na poziomie 7,2 zł, czyli o 7,9 proc. niższym od rynkowej ceny tych akcji ustalonej przez warszawski parkiet w dniu wydania rekomendacji około godz. 10:00.