Roczna wycena papierów GPW została ustalona na poziomie 39 zł, czyli o ponad 15 proc. niższym od poprzedniej ceny docelowej wynoszącej 46 zł.

W dniu wydania raportu około godz. 10:30 akcje GPW kosztowały 36,82 zł, czyli o 5,9 proc. taniej od najnowszych szacunków UniCredit.