"Roczna dynamika sprzedaży detalicznej zanotowała w październiku wzrost w porównaniu z poprzednim miesiącem, jednak okazał się on nieznacznie słabszy niż oczekiwał rynek. Dane potwierdzają tezę o postępującym spowolnieniu gospodarczym, do czego przyczyniają się spadek płac w ujęciu realnym oraz ogólna trudna sytuacja na rynku pracy. Odczyt jest spójny z zakładanym przez nas osłabieniem konsumpcji prywatnej w czwartym kwartale bieżącego roku.

Dane o bezrobociu odzwierciedlają sezonowy wzrost stopy bezrobocia rejestrowanego oraz osłabienie aktywności gospodarczej w kraju. W kolejnych miesiącach spodziewamy się wzrostu bezrobocia rejestrowanego do około 13 proc. w grudniu 2012 r.

>>> Zobacz też: W Polsce znów przybyło bezrobotnych. Oto najnowsze dane GUS

Poniedziałkowe dane nie zmieniają naszej oceny perspektyw polityki pieniężnej i ich wpływ na decyzję Rady powinien być ograniczony. Członkowie Rady Polityki Pieniężnej będą oczekiwać na piątkowe dane o wzroście PKB w trzecim kwartale 2012 r. i to one mogą wpłynąć na ich dalsze decyzje w zakresie polityki stóp procentowych.

Na obecną chwilę nadal oczekujemy obniżek stóp procentowych w grudniu br. i styczniu 2013 r. W kolejnych miesiącach 2013 r. RPP będzie najprawdopodobniej obserwować rozwój sytuacji gospodarczej w kraju oraz strefie euro - tak jak sugerowała cześć członków RPP - i w przypadku pogorszenia się perspektyw może podjąć decyzję o dalszym złagodzeniu polityki pieniężnej."

>>> Czytaj też: Członkowie RPP chcą ciąć stopy procentowe w grudniu