Nowa cena docelowa została obniżona do 4,2 zł. W poprzednim raporcie analitycy DI BRE szacowali wartość akcji IMPEXMET na 5,7 zł.

Raport został sporządzony przy rynkowej cenie akcji spółki wynoszącej 3,14 zł, co oznacza potencjał wzrostowy na poziomie 33 proc.

„Spółka na kolejny rok zakontraktowała sprzedaż ponad 90% wolumenów Huty Aluminium Konin, a obecnie obłożenie rośnie z kwartału na kwartał (88,2% w 1Q’12, 86,7% w 2Q’12 i 91,1% w 3Q’12). W 2013 roku Grupa Impexmetal korzystać będzie z niższych o odpowiednio 3,3% i 9,0% cen gazu ziemnego oraz energii. Z kolei rosnące ceny aluminium zwiększać powinny presję na spadek marży producentów wlewek i gąsek (obecnie około 280 USD/t - najwyżej od 2007 roku), a tym samym wzrost marży przetwórców. Spółka ponad 40% sprzedaży plasuje na rynkach UE, dlatego prawdopodobne odwrócenie spadkowego tredu na wskaźnikach wyprzedzających dla przemysłu w Europie powinno pozytywnie wpływać na sentyment do akcji Impexmetalu. Ten obecnie notowany jest ze wskaźnikiem P/E’13 10,4x (22% dyskonta do spółek porównywalnych) oraz EV/EBITDA’13 6,4x (na poziomie spółek porównywalnych)” – napisano w raporcie DI BRE.