Chemoservis-Dwory

K-Protos a.s. (podmiot zależny spółki Chemoservis-Dwory S.A. (CHEMOS)) zawarł 10 stycznia 2013 kontraktu, którego przedmiotem jest "Świadczenie usług utrzymania ruchu w branży mechanicznej". Stronami Kontraktu są: Synthos Kralupy a.s. z siedzibą w Kralupach n/Wełtawą oraz K-Protos a.s. Termin obowiązywania umowy upływa 31 grudnia 2015. Wynagrodzenie szacunkowe w okresie realizacji umowy należne Wykonawcy wynosi w przeliczeniu na polskie złote 19,75 mln zł bez podatku VAT.

BBI Capital NFI

Spółka pod firmą: "BBI Capital Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna" (BBICAPNFI) informuje, iż w dniu 09 stycznia 2013 roku Rada Nadzorcza Funduszu podjęła uchwałę i ustaliła trzyosobowy skład Zarządu. Rada Nadzorcza powołała w skład Zarządu Pana Łukasza Kręskiego na stanowisko Prezesa Zarządu, Pana Cezarego Gregorczuka na stanowisko Członka Zarządu oraz pana Adama Wojackiego na stanowisko Członka Zarządu od dnia 10 stycznia 2013 roku na dwuletnią kadencję.

Zarząd działający w imieniu spółki pod nazwą BBI Capital Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A. informuje, że z dniem 09 stycznia 2013 roku Pan Adam Wojacki złożył rezygnację z funkcji Członka Zarządu Funduszu.

Reklama

Zarząd działający BBI Capital Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A. informuje, że w dniu 09 stycznia 2013 roku otrzymał pisemną rezygnację z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Funduszu -Pana Cezarego Gregorczuka. Powody rezygnacji nie zostały podane.

ATM Systemy Informatyczne

Zarząd ATM Systemy Informatyczne S.A (ATMSI). informuje, że w dniu 9 stycznia 2013 r. otrzymał oświadczenie Tadeusza Czichona, przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki, o rezygnacji przez niego z członkostwa w Radzie Nadzorczej. Dniem zakończenia członkostwa w Radzie Nadzorczej będzie dzień obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia Spółki. Jednocześnie Tadeusz Czichon zrezygnował z pełnienia funkcji przewodniczącego Rady Nadzorczej z dniem 9 stycznia 2013 r. Przyczyny złożenia rezygnacji nie zostały podane.

City Interactive

Zarząd City Interactive S.A. (CITYINTER) informuje, iż wedle wstępnych szacunków Spółki skonsolidowane przychody ze sprzedaży netto osiągnięte przez Grupę Kapitałową City Interactive w czwartym kwartale 2012 roku przekroczyły 12,5 mln zł. Skonsolidowany raport roczny za 2012r. zostanie opublikowany 21 marca 2013 roku.

CEDC

Agencja ratingowa Moody's Investors Service obniżyła rating korporacyjny (CFR) oraz rating PDR (Probability of Default Rating) dla producenta alkoholi Central European Distribution Corporation (CEDC) do Caa3 z Caa2 – podała agencja Bloomberg.>>>>

PBG, Rafako

Akcje producenta kotłów Rafako (RAFAKO), najbardziej cennego aktywa budowlanej grupy, wracają do PBG. >>>>

Reinhold Polska AB

Rada Dyrektorów Reinhold Polska AB (REINHOLD) informuje, że otrzymała zawiadomienie o rezygnacji Pana Marka Tarchalskiego z funkcji członka Rady Dyrektorów Spółki. Rezygnacja ta wchodzi w życie od daty Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się 31 stycznia 2013r.

Krynicki Recykling

Zarząd Krynicki Recykling S.A. (KREC) informuje, że 10 stycznia 2013 roku podpisał umowę handlową ze spółką prawa szwajcarskiego działającą pod firmą O-I EUROPE S.A.R.L. z siedzibą w Lozannie (Szwajcaria)na dostawę stłuczki szkła opakowaniowego do O-I Produkcja Polska S.A. do fabryk w Jarosławiu i Antoninku. Umowa ma charakter umowy wieloletniej, a jej wartość w chwili obecnej nie może zostać szczegółowo określona ze względu na brak wiedzy co do faktycznie realizowanych na jej podstawie przez Emitenta dostaw. Ostateczna wartość Umowy jest uzależniona od faktycznie zrealizowanych dostaw, przy czym przewidywana przez Spółkę wartość kontraktu w pierwszym roku trwania Umowy (tj. 2013 roku) to kwota 27,100 mln zł.

Multimedia Polska

Multimedia Polska (MMPPL), drugi pod względem wielkości operator kablowy, całkowicie zastąpi telewizję analogową telewizją cyfrową. W planach ma uruchomienie usług telefonii komórkowej oraz dalsze przejęcia. >>>>

Mennica Polska

W 2013 roku Polacy kupią o 10 proc. więcej złota inwestycyjnego niż w 2012 roku – szacuje w komunikacie Grupa Kapitałowa Mennica Polska (MENNICA). W 2012 r. Grupa sprzedała w detalu i w hurcie 10 ton złota w postaci całej gamy swoich produktów, w tym sztabek, monet oraz innych wyrobów menniczych i przemysłowych i podejmuje działania dla umocnienia pozycji największego dystrybutora złota w kraju i jedynego przemysłowego producenta złota w Polsce.