Narastająco od początku 2012 roku wynik EBITDA sięgnął 7,81 mln euro przy 67,99 mln euro przychodów, podano także w komunikacie.

Działalność na Węgrzech przyniosła w grudniu 184 tys. euro na poziomie EBITDA przy 421 tys. euro przychodów. W ciągu całego 2012 r. było to odpowiednio: 6,56 mln euro i 26,82 mln euro.

E-Star podał w komunikacie, że portfel operacyjny spółki na Węgrzech został znacząco oczyszczony - obecnie działalność sprowadza się do dostarczania ciepła i oświetlenia publicznego w ramach umów z samorządami i państwowymi instytucjami. Natomiast umowy z klientami przemysłowymi zostały rozwiązane.

Działalność w Polsce przyniosła w grudniu 565 tys. euro na poziomie EBITDA przy 3,79 mln euro przychodów. W ciągu całego 2012 r. było to odpowiednio: 4,15 mln euro i 36,23 mln euro.

Działalność w Polsce polega na produkcji energii elektrycznej i ciepła, jej dystrybucji i sprzedaży. Podlega ona dużym zmianom ze względu na warunki pogodowe.

Reklama

"Skutki niskiej temperatury w grudniu są widoczne w wynikach spółki. Mimo, że zyski w listopadzie były nieco niższe od oczekiwań, wyniki dla całego roku są lepsze od zakładanego planu" - głosi komunikat.

Działalność w Rumunii przyniosła w grudniu 164 tys. euro na poziomie EBITDA przy 365 tys. euro przychodów. W ciągu całego 2012 r. było to odpowiednio: minus 0,16 mln euro i 4,94 mln euro.

W Rumunii E-Star zrezygnował z działalności w zakładach Zalau i Targu Mures w celu uniknięcia strat, stąd też dane za grudzień obejmują jedynie wyniki projektu ciepłowniczego z dystryktu Gheorgheni, podała także firma.

Ostatnio E-Star Alternative Plc. poinformowało, że złożyło w sądzie wniosek o ogłoszenie upadłości spółki z możliwością zawarcia układu z wierzycielami. Spółka zapewniała, że zamierza zawrzeć porozumienie z wierzycielami w ramach procedury upadłościowej, co umożliwi przyszłą działalności spółki. 13 grudnia 2012 r. została uruchomiona procedura upadłościowa.

E-Star, węgierska spółka działająca w sektorze energetycznym, miała 37,52 mln euro skonsolidowanych przychodów w I półr. 2012 r. wobec 37,05 mln euro rok wcześniej.