Asseco Poland w dalszym ciągu zamierza rozwijać się przez przejęcia firm zarówno w Polsce, jak i poza jej granicami, wynika z wypowiedzi prezesa Adama Górala w wywiadzie dla "Parkietu".

Głównym obszarem ekspansji spółki będą rynki rozwijające się, w tym przede wszystkim kraje położone na wschód i południe od Polski.

Prezes Asseco nie wyklucza, ze spółka podejmie również próby wejścia na rynki dalekowschodnie lub rynek afrykański, które są słabo penetrowane przez zachodnie koncerny. Podkreśla, że Asseco ma doświadczenie w przejmowaniu mniejszych lokalnych spółek, aczkolwiek zamierza podejmować dużego ryzyka, które mogłoby naruszyć kondycję całej grupy.

"Uznaliśmy, że szansą dla nas jest dalsza ekspansja na tzw. rynkach rozwijających się. Mam tu na myśli nie tylko Europę Środkowo-Wschodnią, gdzie już jesteśmy obecni, ale też regiony leżące znacznie dalej. Gdy będziemy już duzi i silni na tych rynkach, wrócimy do planów wejścia na Nasdaq i szukania partnerów na rynku zachodnim, ale już na równych warunkach" - powiedział Góral "Parkietowi".

Obecnie trwają negocjacje z wieloma podmiotami w sprawie kolejnych akwizycji, w które zaangażują się także spółki zależne, w tym Asseco Business Solutions, które zamierza mocniej wejść w usługi internetowe. Do końca marca spółka planuje podpisać umowę dużego przejęcia w Rosji. Ponadto, możliwe są kolejne dwa przejęcia podmiotów pracujących dla sektora bankowego.

Asseco Poland S.A. to integrator rozwiązań informatycznych i dostawca usług dla sektora finansowego, ubezpieczeniowego oraz administracji publicznej. Jest to największa spółka IT notowana na GPW i największy software house z polskim kapitałem. W 2011 r. odnotowała 4,96 mld zł skonsolidowanych przychodów.