Według pierwszej estymacji, PKB Stanów Zjednoczonych spadł w IV kw. 2012 r. o 0,1 proc. kw/kw.

Konsensus rynkowy wynosił 0,5 proc. wzrostu w ujęciu kwartalnym. W III kw. 2012 r. PKB wzrósł w tym ujęciu o 3,1 proc.

>>> Polecamy: USA wychodzą z kryzysu, kłopoty Kanady dopiero się zaczynają

Liczba Amerykanów składających wnioski o zasiłek spadła o 22 tys. w zeszłym tygodniu do 344 tys., co oznacza, że rynek pracy rośnie.