Mabion to 4. spółka, która rozpoczyna notowania na głównym rynku warszawskiej giełdy w roku 2013 oraz 438. spółka notowana na tym rynku. Jest to także 20. spółka, która przeszła z NewConnect na główny parkiet GPW.

Prawa do akcji spółki zadebiutowały po cenie 15,07 zł. Ok. godz. 9.20 kurs akcji spółki wynosił nadal 15,34 zł.

Do obrotu na rynku regulowanym GPW wprowadzono w sumie 5.330.000 akcji serii D, H, I o wartości nominalnej 0,10 zł każda oraz 2.600.000 PDA serii J.

"Mabion jest drugą spółką biotechnologiczną notowaną na rynku głównym GPW i jedyną firmą w Polsce, która zajmuje się rozwojem humanizowanych terapeutycznych przeciwciał monoklonalnych. Nasze plany są bardzo ambitne. W 2014 roku zamierzamy zakończyć procedury umożliwiające dopuszczenie do obrotu na obszarze Unii Europejskiej pierwszego farmaceutyku biopodobnego – MabionCD20" - powiedział prezes spółki Maciej Wieczorek.

Docelowo spółka planuje oferować szerokie portfolio leków biotechnologicznych, dlatego już dziś prowadzi prace nad kolejnymi preparatami: MabionHER2, MabionEGFR i MabionVEGF, dodał.

Środki z emisji akcji zostaną przeznaczone na realizację badań biopodobnych leków onkologicznych MabionCD20 oraz MabionHER2, a także budowę Kompleksu Naukowo-Przemysłowego Biotechnologii Medycznej w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej. Dotychczasowe inwestycje, testy laboratoryjne i badania kliniczne były prowadzone w ramach środków pozyskanych z emisji prywatnej akcji serii I (22,8 mln zł) oraz dotacji unijnych (64 mln zł). Oferującym akcje Mabion SA był Mercurius Dom Maklerski.

Mabion SA to czołowa polska firma biotechnologiczna, która została utworzona w celu wprowadzenia na rynek leków biotechnologicznych najnowszej generacji opartych na humanizowanych przeciwciałach monoklonalnych. W 2010 roku Mabion wszedł na rynek NewConnect pozyskując 22,8 mln zł. W 2012 r. przychody spółki wyniosły 884,8 tys zł.