"EBITDA z zakładów wzajemnych wyniosła 11,3 mln euro, a więc o 17,4 proc. więcej r/r, natomiast EBITDA z loterii osiągnęła wartość dodatnią na poziomie 40 tys. euro" - czytamy w komunikacie.

"Główną siłą napędową takich wyników są niewątpliwie zakłady wzajemne on-line, które nadal wzrastają w tempie dwucyfrowym we wszystkich krajach, w których działa Fortuna. Ponadto po raz pierwszy odnotowaliśmy kwartał z dodatnią wartością EBITDA w loterii, co również wpłynęło na naszą rentowność" - powiedział Radim Haluza, dyrektor generalny spółki Fortuna Entertainment Group, cytowany w komunikacie.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 28,80 mln euro w I kw. 2013 r. i były wyższe 5,5 proc. r/r.

Wartość przyjętych zakładów w okresie I kw. 2013 r. wzrosła do 141,20 mln euro, tj. o 24 proc. r/r.

"Wzrost ten wynika głównie z rozwoju zakładów internetowych we wszystkich krajach, w których działa Fortuna. Stawki przyjęte w segmencie zakładów sportowych w pierwszym kwartale 2013 roku wyniosły 137,1 mln euro, a więc o 26,2% więcej niż w 2012 roku. Zakłady przyjęte w loterii wyniosły w pierwszym kwartale 2013 4,2 mln euro, co oznacza spadek rok do roku o 20,6%" - czytamy dalej.

Reklama

Wygrane brutto (Gross Win) wzrosły o 9 proc. r/r do 33,5 mln euro.

"Wygrane brutto w zakładach wzajemnych wyniosły 31,4 mln euro, o 11,7% więcej r/r, przy czym wygrane brutto w zakładach wzajemnych online osiągnęły w pierwszym kwartale 2013 r. znaczny wzrost o 33,8 proc. rok do roku i wyniosły 13,6 mln euro. Wygrane brutto w zakładach wzajemnych w kolekturach w pierwszym kwartale 2013 roku wyniosły 17,8 mln euro, co stanowi spadek w porównaniu z rokiem ubiegłym o 0,8 proc.. Wygrane brutto z loterii w pierwszym kwartale 2013 roku wyniosły 2,1 mln euro, a więc o 19,7 proc. mniej w porównaniu z tym samym okresem w roku ubiegłym" - podano również.

Fortuna Entertainment Group to największy operator zakładów wzajemnych w Europie Środkowej; działa w Czechach, na Słowacji, w Polsce i na Węgrzech.