Gino Rossi

Rada nadzorcza Gino Rossi pozwoliła na restrukturyzację zadłużenia grupy Gino Rossi przez sprzedaż odzieżowej spółki zależnej Simple Creative Products, dowiedział się "Parkiet". Prezes Gino Rossi Tomasz Malicki zapewnia jednak, że na razie spółka pracuje jedynie nad wariantem restrukturyzacji długu zakładającym emisję obligacji. Gino Rossi ma już zgodę od czterech banków (Alior Bank, DnB Nord Polska, Pekao i ING Bank Śląski) będących stronami umowy standstill, na emisję obligacji o wartości do 30 mln zł.

"Z naszych informacji wynika, że rada nadzorcza obuwniczo-odzieżowej grupy wyraziła zgodę, aby zrestrukturyzować dług poprzez sprzedaż odzieżowej spółki zależnej Simple. To wyjście awaryjne, gdyby firmie nie udało się uplasować obligacji" - czytamy w "Parkiecie". Gino Rossi kupiło Simple za 32 mln zł w 2006 r. "Parkiet" informuje także, że prezes Gino Rossi Tomasz Malicki, zapewnia, iż "podstawowym wariantem refinansowania długu jest emisja obligacji i zaciągnięcie kredytu w innym banku".

"Na razie pracujemy tylko nad tym wariantem. Gdyby to się nie udało, możemy rozważyć sprzedaż Simple. Z tego, co wiem, większość kluczowych akcjonariuszy preferuje ten pierwszy sposób i moim zdaniem jest on bardziej prawdopodobny" - powiedział prezes, cytowany przez gazetę. Simple Creative Products to ekskluzywna marka modowa obecna na polskim rynku od 1993 r. Jak podała na swojej stronie internetowej, spółka prowadzi sprzedaż w 51 salonach, w tym: 41 salonów własnych, 7 salonów franczyzowych, a także dwa salony własne na terenie Niemiec oraz jeden salon własny na Litwie.

Sygnity

Sygnity odnotowało 8,21 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. roku obrotowego 2013 (1 października 2012 - 31 marca 2013) wobec 0,18 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Backlog Grupy Sygnity na II poł. roku obrotowego 2013 (tj. na okres kwiecień-wrzesień 2013) wynosi ponad 140 mln zł, a na rok 2014 przekracza 185 mln zł, poinformował prezes Janusz R. Guy. "Backlog Grupy na rok 2013 (na okres kwiecień-wrzesień 2013) wynosi ponad 140 mln zł, a na rok 2014 przekracza 185 mln zł" - napisał Guy w komentarzu do wyników za I półrocze br. Podkreślił, że zysk netto w I połowie roku obrotowego znacząco wzrósł w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego i wyniósł 8,2 mln zł w porównaniu do 0,4 mln zł rok wcześniej. "Osiągnięty wynik potwierdza, że cele finansowe przedstawione przez zarząd w strategii są realne i osiągalne" - napisał prezes.

Sygnity jest na dobrej drodze, aby osiągnąć swój cel średniookresowy na poziomie marży brutto na sprzedaży, czyli 21,1%, i będzie starać się podnieść jej poziom ponad to założenie" – poinformował prezes spółki Janusz R. Guy.

GPW

W związku z nieprzekazaniem we właściwym trybie raportów finansowych za I kw. br. zarząd GPW zawiesił obrót akcjami 14 spółek w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect, podała giełda w uchwale.>>>>

Bank Pekao

Akcjonariusze Banku Pekao zdecydują o wypłacie dywidendy wysokości 2,202 mld zł zł, tj. 8,39 zł na akcję z zysku wypracowanego w 2012 r. Oznacza to podział 74,95% ubiegłorocznego zysku pomiędzy akcjonariuszy, podał bank w projektach na WZA zaplanowane na 12 czerwca. "Zysk netto Banku Polska Kasa Opieki S.A. za 2012 r. w kwocie 2.938.155.328,52 zł dzieli się w ten sposób, że: 74,95% zysku netto banku za 2012r., tj. kwotę 2.202.123.585,26 zł przeznacza się na dywidendę, na kapitał rezerwowy przeznacza się 536.031.743,26 zł, na fundusz ogólnego ryzyka na niezidentyfikowane ryzyko działalności bankowej przeznacza się 200.000.000,00 zł"- podano w projektach Łączna wysokość dywidendy wynosi 2.202.123.585,26 zł tj. 8,39 zł na jedną akcję. Dzień dywidendy ustala się na 21 czerwca, a termin wypłaty dywidendy ustala się na 8 lipca 2013 roku.

Libet

Mimo słabego I kw. i początku II kw., Libet liczy na odrobienie strat w kolejnych okresach roku, wynika z wypowiedzi prezesa Libet Thomasa Lehmanna. Według niego, optymizm uzasadnia bardzo wysoki popyt po rozpoczęciu opóźnionego sezonu, szczególnie w najważniejszym dla spółki segmencie premium. >>>>

ZUE

Ujemny wynik ZUE w I kw. 2013 r. był pochodną złej pogody, ale w kolejnych kwartałach zostanie ona odrobiona, wynika z wypowiedzi prezesa Wiesława Nowaka. Gwarantujący bezpieczeństwo 900-mln backlog powinien pozwolić spółce na utrzymaniu przychodów oraz zysku na ubiegłorocznym poziomie. "Wyniki pierwszego kwartału są ujemne, ale są oczywiście pochodną niekorzystnej sytuacji pogodowej w I kw. 2013 r. Jednak znacząca poprawa w tym względzie pozwoli nam na odrobienie tej straty w kolejnych okresach" - powiedział Nowak na konferencji prasowej. Prezes dodał, że plany na cały rok zakładają utrzymanie przychodów na ubiegłorocznym poziomie, czyli ok. 500 mln zł. Optymizm prezesa uzasadnia wysoki backlog, który pozwala na bezpieczne funkcjonowanie spółki w ciągu najbliższych 2 lat. "Portfel zamówień wynosi obecnie 900 mln zł, co pozwala nam na swobodne działanie oraz daje możliwość startu w kolejnych przetargach. Ponieważ jednak marże są nadal niskie, to dzięki wysokiemu backlogowi nie musimy walczyć o każde zlecenie" - wyjaśnił prezes.

Gant

Gant Development zapewnia, że spłaci majowe obligacje będące w posiadaniu inwestorów indywidualnych w ciągu 2 - 3 tygodni i dopnie emisję konsolidacyjną do inwestorów finansowych w najbliższym czasie, poinformował prezes spółki Krzysztof Brzeziński. "Nie dopniemy spłaty obligacji do 23 maja, ale na pewno dokonamy tego za 2-3 tygodnie. Nadal jesteśmy na etapie pozyskiwania środków z Sokołowskiej i spływu środków z tytułu warrantów. Ponadto negocjujemy sprzedaż posiadanych aktywów, w tym centrum Marino, biurowca na Racławickiej" - powiedział Brzeziński podczas konferencji. Powiedział ponadto, że Gant proponuje inwestorom, którzy mają jego papiery na powyżej 1 mln udział w obligacji konsolidacyjnej.

W kwestii emisji obligacji skonsolidowanych prezes Ganta dodał, że spółka ma porozumienie z obligatariuszami, czyli bankami i funduszami inwestycyjnymi. "Będzie to emisja niepubliczna, papiery będą zabezpieczone na nieruchomościach. Warunki, zabezpieczenia, terminy emisji konsolidacyjnej są w finałowej fazie. Oficjalne informacje na ten temat mogą być nawet do końca tygodnia. Jestem jej pewien na 99%" - stwierdził Brzeziński. Według jego słów, instrumenty będą miały trzyletni okres zapadalności i oparte będą na stopie zmiennej. W przyszłości spłacona będzie z wypracowanych nadwyżek finansowych. "Będzie to elastyczny instrument dla nas, który pozwoli również na wygenerowanie też cashu na nowe inwestycje" - zaznaczył szef spółki.

Ponadto wskazał, że obligacje zapadające w sierpniu 2014 roku na 21 mln zł firma spłaci z bieżących środków.

Gant Development spodziewa się dodatniego wyniku finansowego po I półroczu dzięki rozpoznaniu w wynikach przychodów z Odra Tower i normalnego funkcjowania firmy od III kw. 2013 roku, wynika z wypowiedzi prezesa spółki Krzysztofa Brzezińskiego. "Strata po I kw. 2013 wynika z tego, że nie zdążyliśmy rozpoznać przychodów głównie z Odra Tower (nie odczuwamy presji na marże w tym projekcie). Pozwolenia na użytkowanie spodziewamy się pod koniec czerwca i zaczniemy rozpoznawać przychody i marże z tego tytułu w wynikach II kw. Pierwsze półrocze półrocze księgowo i wynikowo będzie na plusie" – powiedział Brzeziński podczas konferencji prasowej.

BRE Bank

Fitch Ratings podtrzymał długoterminowy rating podmiotu (IDR) BRE Banku na poziomie 'A' oraz Viability Rating na poziomie 'bbb-', podała agencja w komunikacie. Perspektywa ratingu IDR jest stabilna. >>>>

Simple

Simple Creative Products rozpoczyna współpracę z Freebee – multipartnerską platformą programów lojalnościowych, obejmującą zasięgiem 46 salonów w całej Polsce. Dzięki aplikacji Freebee, klientki sieci będą mogły wprowadzić kartę Simple Club do elektronicznego schowka w telefonie komórkowym, poinformowało Simple w komunikacie.

Zobacz też rekomendacje

Milkiland

Milkiland uruchomił produkcję sera w swojej spółce zależnej LLC Ostrowia w Polsce, poinformowała spółka w komunikacie. "Produkty spółki pod marką Ostrowia będą dostępne dla polskich klientów od 1 lipca. Fabryka będzie produkować sery pod marką Ostrowia, takie jak Gouda, Ementaler, Maasdamer, Tylżycki - na polski rynek i pod markami Milkilandu - na rynki Rosji i Ukrainy, a także na rynki unijne" – podała spółka w komunikacie. Moce produkcyjne fabryki po modernizacji wynoszą 15 tys. ton sera twardego i 7 tys. ton sera topionego rocznie, podano również.

CEDC

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wyraził zgodę na przejęcie przez Roust Trading kontroli nad Central European Distribution Corporation (CEDC) – producentem m.in. wódek Bols, Żubrówka i Soplica, poinformował Urząd w komunikacie. >>>>

Tarczyński

Pierwotna oferta publiczna spółki Tarczyński rozpocznie się 22 maja od zapisów na jej akcje, które potrwają do 28 maja. Oferta obejmie do 5 mln akcji serii F o maksymalnej wartości 12 zł, wynika z prospektu emisyjnego spółki. >>>>

Mostostal Zabrze, KGHM

Mostostal Zabrze-Holding podpisał z KGHM Polska Miedź umowę ramową na zabudowę pieca zawiesinowego w Hucie Miedzi Głogów I, podała spółka w komunikacie. Minimalna wartość robót wynosi 50 mln zł netto. "Zarząd Mostostalu Zabrze-Holding S.A. informuje o podpisaniu (...) umowy ramowej z KGHM Polska Miedź S.A. na 'Roboty Budowlano-Montażowe w ramach zadania inwestycyjnego Program Modernizacji Pirometalurgii - Zabudowa Pieca Zawiesinowego w Hucie Miedzi Głogów I'. Minimalna, gwarantowana wartość robót objęta umową ramową, według indywidualnych wycen poszczególnych obiektów, wynosić będzie 50 mln zł netto" - głosi komunikat. Termin realizacji prac przypada na lata 2013-2015. Okres obowiązywania umowy wynosi 36 miesięcy od dnia rozpoczęcia.

Polimex-Mostostal

NWZ Polimex-Mostostal podjeło uchwałę o postawieniu w stan likwidacji spółki Torbud, podała spółka w komunikacie. "Zarząd Polimex-Mostostal informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. 20 maja 2013 r., Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników podjęło uchwały o postawieniu spółki w stan likwidacji oraz o wyborze likwidatora w osobie Pana Tomasza Majtczaka." - czytamy w komunikacie. Jednym z głównych elementów programu restrukturyzacji spółki, wynikającym z ustaleń umowy restrukturyzacyjnej podpisanej z wierzycielami w grudniu 2012 r., są dezinwestycje oraz likwidacje części spółek zależnych.