Wartość oferty przed debiutem wyniosła 5,52 mln zł. Oferta obejmowała publiczną sprzedaż 5.109.614 akcji po cenie 1,08 zł za sztukę. Poziom ten stanowi kurs odniesienia w dniu debiutu.

Wartość spółki wynosi 24,84 mln złi stanowi całość akcji wprowadzanych na giełdę.

Przedmiotem działalności debiutanta jest dostarczanie kompleksowych rozwiązań w zakresie instalacji fotowoltaicznych - paneli słonecznych.