"Suma sprzedaży wygenerowanej w dywizjach CE i rosyjskiej wyniosła w drugim kwartale 2013 roku 493,4 mln zł, co stanowi wzrost o 12,4% w porównaniu do drugiego kwartału 2012. Sprzedaż wygenerowana łącznie w obu dywizjach w walutach lokalnych wzrosła o 9,0%" - głosi komunikat.

Przychody dywizji Europa Zachodnia i Nowe Rynki wyniosły 171,4 mln zł i wzrosły o 33,1% w zł oraz 34,6% w walutach lokalnych, podano także.

"Dynamiczny wzrost spowodowany był włączeniem do wyników za drugi kwartał wartości sprzedaży grupy Blue Horizon oraz rozwojem organicznym na nowych rynkach. Restauracje na rynku hiszpańskim wygenerowały w drugim kwartale 2013 r. 137,5 mln zł sprzedaży, notując 6,8% wzrost w zł oraz 8,2% wzrost w walucie lokalnej" - podsumowano w komunikacie.

Obecnie AmRest zarządza 691 restauracjami w segmencie restauracji szybkiej obsługi (Quick Service Restaurants) i restauracji z obsługą kelnerską (Casual Dining Restaurants). W 2012 r. AmRest Holdings SE odnotowało 2,35 mld zł skonsolidowanych przychodów.