Do obrotu na rynku NC zostaną wprowadzone wszystkie dotychczas wyemitowane akcje spółki, czyli łącznie 25.910.000 akcji serii A, B i D. W kwietniowej ofercie prywatnej spółka przeprowadziła emisję 1.400.000 akcji serii D, a dotychczasowi akcjonariusze sprzedali 290.546 akcji serii B. Cena emisyjna akcji serii D oraz sprzedawanych akcji serii B była jednakowa i wynosiła 3,1 zł, a wartość oferty prywatnej wyniosła 5,2 mln zł. Kapitalizacja Grupy APS Energia przy cenie emisyjnej 3,1 zł wynosi 80,3 mln zł.

"Pozyskane z emisji środki APS Energia chce przeznaczyć na finansowanie prac badawczo-rozwojowych nad nowymi rozwiązaniami, wzmocnienie działów R&D, wdrożenie nowych produktów, rozwój zagranicznej sieci dystrybucji, modyfikację i optymalizację istniejących produktów i systemów, wsparcie działań marketingowych oraz dokapitalizowanie spółek z Grupy Kapitałowej" - czytamy w komunikacie.

Celem strategicznym spółki jest umacnianie pozycji lidera na rynku urządzeń zasilania awaryjnego dla przemysłu w Polsce, wzmacnianie pozycji na rynkach eksportowych, zwłaszcza w Rosji i Azji Środkowej oraz dalsza ekspansja geograficzna. Powyższe działania mają na celu budowę rozpoznawalnej globalnie marki APS Energia na rynku urządzeń zasilania awaryjnego dla przemysłu, podkreślono również.

Grupa APS Energia zamierza realizować swoją strategię zarówno poprzez rozwój organiczny w Polsce i na rynkach zagranicznych, jak i poprzez akwizycje.

Grupa APS podaje, że jest liderem polskiego rynku w zakresie przemysłowych systemów zasilania awaryjnego. Grupa osiągnęła w 2012 roku 65,2 mln zł przychodów, 9,8 mln zysku EBIT oraz 6,6 mln zł zysku netto. Prognoza na 2013 r. zakłada wzrost przychodów o 13,8 proc. do 74,2 mln zł, EBIT o 8,9 proc. do 10,7 mln zł i zysku.