Ten sam wskaźnik miesiąc wcześniej wzrósł odpowiednio o 0,5 i 0,3 proc.

W czerwcu 2013 w ujęciu rok do roku wobec czerwca 2012 produkcja budowlano-montażowa spadła o 3 proc. w strefie euro i o 1,5 proc. w UE.

W ujęciu miesiąc do miesiąca największe wzrosty produkcji budowlano-montażowej zanotowano w Słowenii (10,5 proc.), Polsce (5,3 proc.), Niemczech (1,6 proc.) oraz Czechach (1,3 proc.). Do największych spadków doszło w Rumunii (-2,4 proc.), Portugalii (-2,2 proc.) i Szwecji (-0,9 proc.).

W skali rok do roku największe spadki pod względem produkcji budowlano-montażowej zanotowano w Polsce (-16,3 proc.), Portugalii (-12 proc.), Słowacji (-10,7 proc.) i Czechach (-9,8 proc.). Do największych wzrostów doszło na Węgrzech (12,5 proc.), w Hiszpanii (4,1 proc.), i w Szwecji (0,9 proc.).

>>> Zobacz dane o produkcji budowlano-montażowej za maj 2013