Astarta Holding odnotowała 52,37 mln euro skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2013 r. wobec 52,95 mln euro zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 63,71 mln euro wobec 59,41 mln euro zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 164,21 mln euro w I poł. 2013 r. wobec 142,56 mln euro rok wcześniej. 

Astarta Holding N.V. to holding, zarejestrowany w Holandii, który grupuje spółki spożywcze i rolnicze działające na Ukrainie. W 2012 r. spółka odnotowała 352 mln euro skonsolidowanych przychodów.