Jak podał Federalny Urząd Pracy, w sierpniu liczba bezrobotnych zwiększyła się o 41 tys. w porównaniu do tego samego okresu w ubiegłym roku. Uwzględniając czynniki sezonowe liczba osób poszukujących pracy wzrosła o 7 tysięcy.

Większe bezrobocie w miesiącach letnich nie jest w Niemczech zjawiskiem niezwykłym. W tym czasie w wielu firmach ogranicza się produkcję i nie przyjmuje nowych ludzi. Poza tym na rynek wchodzi w tym czasie wielu młodych pracowników, którzy skończyli naukę w szkołach.

Tym razem wzrost bezrobocia jest jednak nieco silniejszy. Ale zdaniem prezesa Federalnego Urząd Pracy sytuacja na rynku zatrudnienia w Niemczech pozostaje stabilna. Najnowsze dane nie wpłynęły na ogólną stopę bezrobocia, która utrzymała się na poziomie 6,8 procent.

>>> Czytaj też: Liczba bezrobotnych we Francji najwyższa w historii. Ale wśród młodych spada