Nagroda jest przyznawana dziennikarzom za najlepszy utwór o tematyce ekonomicznej.

Laureat tegorocznej edycji Nagrody otrzyma czek o wartości 15 000 zł oraz statuetkę E. Kwiatkowskiego, patrona Konkursu. Krótki formularz nominacyjny oraz regulamin Nagrody zamieszczone są na stronie internetowej konkursu: www.kwiatkowski.uek.krakow.pl

W tym roku po raz pierwszy przy Nagrodzie Głównej organizowany jest konkurs "Studencki Laur im. E. Kwiatkowskiego" adresowany do studentów kierunków ekonomicznych. Autor najlepszego utworu studenckiego otrzyma od Deutsche Bank PBC S.A. czek o wartości 5 000 zł oraz sprzęt komputerowy ufundowany przez Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Prace o tematyce "Recepta na bieżące wyzwania polskiej gospodarki" należy przesyłać do dnia 10 września 2013 r. Szczegóły konkursu zamieszczone są w regulaminie Nagrody (art. 8).

W tym roku w gronie Jury Nagrody gościmy między innymi: przedstawicieli Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, rektorów polskich uczelni ekonomicznych, członków Rady Polityki Pieniężnej, reprezentantów Komisji Nadzoru Finansowego, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, Business Centre Club, Instytutu Studiów Strategicznych, Fundacji Książąt Lubomirskich, Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości a także laureatów poprzednich edycji Nagrody - red. Jacka Żakowskiego oraz red. Macieja Samcika. Podobnie jak w latach ubiegłych Nagrodę im. E. Kwiatkowskiego wręczy honorowa ambasadorka Jury - Dr Julita Maciejewicz-Ryś, wnuczka Patrona Nagrody.

Wręczenie Nagród odbędzie się podczas uroczystej inauguracji 89. roku akademickiego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w dniu 7 października 2013 r.

Tegoroczna edycja Nagrody została objęta honorowym patronatem Włodzimierza Karpińskiego - Ministra Skarbu Państwa, Janusza Piechocińskiego - Ministra Gospodarki, Wojciecha Szczurka - Prezydenta Miasta Gdyni, Marka Sowy - Marszałka Województwa Małopolskiego, Jerzego Millera - Wojewody Małopolskiego oraz Jacka Majchrowskiego - Prezydenta Miasta Krakowa.

Patronami medialnymi Nagrody są w tym roku portale internetowe Forsal.pl, Money.pl oraz Krakow.pl

Nagroda im. E. Kwiatkowskiego została ustanowiona w 1995 roku przez Senat ówczesnej Akademii Ekonomicznej w Krakowie w trosce o stan informacji i poziom publicystyki ekonomicznej w polskich mediach, a także dostrzegając potrzebę wyróżniania i nagradzania autorów wybitnych utworów dziennikarskich o tematyce ekonomicznej.

Mecenasem oraz sponsorem Nagrody od 12 lat jest Deutsche Bank PBC S.A.