Przedmiotem oferty publicznej jest 2.160.850 akcji nowej emisji (serii E). Oferta została podzielona na transzę inwestorów instytucjonalnych, w której spółka oferuje 1.810.850 akcji oraz transzę otwartą: 350.000 akcji.

Od 4 listopada trwać będzie przyjmowanie zapisów na akcje oferowane w transzy otwartej (do 12 listopada) i przyjmowanie zapisów na akcje oferowane w transzy inwestorów instytucjonalnych (do 8 listopada). Do 15 listopada 2013 r. (do 3 dni roboczych po zakończeniu przyjmowania zapisów) planowany jest przydział akcji serii E.

Spółka spodziewa się wpływów z emisji na poziomie ok. 30 mln zł netto. Celem oferty jest pozyskanie środków na rozbudowę fabryki w Tajlandii - ok. 13 mln zł i sfinansowanie zapotrzebowania na kapitał obrotowy - ok. 17 mln zł.

Rozbudowę fabryki, zlokalizowanej na nieruchomości należącej do Mercator Medical (Thailand) Ltd., rozpoczęto w 2012 roku, zakończenie zaplanowano w IV kwartale 2014 roku. Szacunkowy łączny koszt rozbudowy fabryki wynosi ok. 30 mln zł. Inwestycja jest finansowana ze środków własnych spółki oraz kredytu bankowego. Środki pozyskane w ramach emisji akcji spółka planuje przeznaczyć na zakup, montaż i rozruch czterech nowych linii produkcyjnych do wytwarzania rękawic. Rozbudowa fabryki pozwoli na zwiększenie docelowo potencjału produkcyjnego z 40 mln rękawic obecnie do 100 mln rękawic miesięcznie.

Zasilenie kapitału obrotowego o ok. 17 mln zł jest natomiast niezbędne w związku ze stałym rozwojem segmentu dystrybucji oraz w związku z planowanym znaczącym rozwojem potencjału produkcyjnego.

Grupa Mercator Medical jest liderem w Polsce oraz jednym z kluczowych graczy w Europie Środkowo-Wschodniej na rynku jednorazowych rękawic medycznych. Mercator Medical posiada zakład produkcyjny w Tajlandii o wydajności ponad 40 mln rękawic miesięcznie i działa globalnie w ponad 40 krajach, oferując ok. 120 produktów własnych oraz produkty czołowej międzynarodowej marki.