„Wysokość środków przeznaczona na sfinansowanie programu skupu nie będzie większa niż 21.000.000,00 zł. Cena minimalna, za którą spółka będzie nabywać własne akcje wyniesie 1 zł za jedną akcję. Cena maksymalna za akcje nabywane na rynku regulowanym wyniesie 300 zł za jedną akcję, przy czym zgodnie z art. 362 § 2 ksh łączna wartość nominalna nabytych akcji nie może przekroczyć 20% kapitału zakładowego spółki" – podała spółka.

Grupa Neuca jest największym hurtowym dystrybutorem farmaceutyków w Polsce. Jej udział rynkowy na koniec grudnia 2012 roku wynosił 27,6 proc..