PGE przewiduje 3,3 mld zł nakładów inwestycyjnych na Opole II w 2016 r., 1,9 mld zł w 2017 r., 1,1 mld zł w 2018 r. i 0,1 mld zł w 2019 r., podała spółka w prezentacji. W 2013 r. capex na ten projekt wyniósł 0,1 mld zł.

Łączna wartość projektu to 11,6 mld zł brutto (9,4 mld zł netto).

Zgodnie z porozumieniem z 6 grudnia 2013 r. do umowy z generalnym wykonawcą podpisanej 15 lutego 2012 r. PGE podtrzymał zamiar wydania polecenia rozpoczęcia prac 31 stycznia 2014 r., co umożliwi rozpoczęcie robót budowlanych 1 lutego 2014 r., podano także w komunikacie.

Umowa z konsorcjum firm budowlanych Rafako, Polimex-Mostostal i Mostostal Warszawa wraz z Alstom Power na budowę dwóch bloków energetycznych na węgiel kamienny zakłada, że przekazanie do eksploatacji bloku numer 5 nastąpi w III kw. 2018 r., a bloku numer 6 w I kw. 2019 r.

W lutym 2011 r. PGE Elektrownia Opole podpisała z konsorcjum Rafako, Polimex-Mostostal i Mostostal Warszawa umowę na budowę dwóch bloków energetycznych o mocy 900 MW każdy, opalanych węglem kamiennym, za 9,4 mld zł netto.

PGE to największa grupa energetyczna w Polsce. Udział Grupy Kapitałowej PGE w produkcji energii elektrycznej w Polsce wynosi ok. 40%, natomiast w rynku dystrybucji energii elektrycznej ok. 26%. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 30,56 mld zł w 2012 r.