"Utrzymanie efektywności w wyniku ścisłej dyscypliny kosztowej to kolejny z głównych priorytetów strategii grupy. Koszty ogółem obniżono o 2,8% r/r, co umożliwiło poprawę wskaźnika koszty/dochody do rekordowo niskiego poziomu 54% w 2013 roku - znaczący postęp w realizacji założonego celu, tj. wskaźnika na poziomie 50% w roku 2015" - czytamy w raporcie.

Bank podał, że dynamiczny wzrost dochodu na działalności podstawowej w 2013 roku przełożył się na wyższą wartość przychodów operacyjnych ogółem grupy (o 2,8% rocznie), co umożliwiło przekroczenie po raz pierwszy poziomu 2 mld zł (2.006,4 mln zł).

W samym IV kwartale 2013 r. przychody operacyjne ogółem wzrosły o 5,7% w porównaniu z III kw. 2013 roku.

Koszty ogółem w roku 2013 wyniosły 1.089,6 mln zł, co oznacza ich redukcję o 2,8% w porównaniu z poziomem z 2012 r.

"Koszty spadły w obu głównych pozycjach: kosztach osobowych i pozostałych kosztach administracyjnych (obejmujących amortyzację). W ujęciu kwartalnym koszty wzrosły o 4,2%, głównie z uwagi na wyższe koszty kampanii marketingowych oraz typowe czynniki sezonowe pod koniec roku" - podano także w raporcie.

Wskaźnik koszty do dochodów wyniósł 52,3% w IV kw. 2013 r. wobec 53,0% kwartał wcześniej.

>>>> Czytaj też: Zysk netto Bank Millennium to 143,0 mln zł w IV kw. 2013 r.