Liczba klientów wzrosła o prawie 7% r/r do 2,578 mln na koniec ub. r, poinformowała spółka w raporcie rocznym. Na 2014 rok IPF zapowiada przyspieszenie ekspansji geograficznej na Litwie i Bułgarii, gdzie rozpoczął działalność w ub. roku.

Zysk brutto wyniósł 130,1 mln GBP i był wyższy o 44,5% w skali roku.

Przychody wzrosły o 10,6% w skali roku do 746,8 mln GBP na koniec ub. roku. Koszty ogółem wzrosły o 13,1% w skali roku do 430,1 mln GBP. Wskaźnik koszty do dochodów lekko się poprawił - do 39,5% na koniec 2013 r. wobec 39,8% rok wcześniej.

Wartość odpisów wyniosła 198,6 mln GBP wobec 172,6 mln GBP rok wcześniej.

IPF podał, że głównymi czynnikami wzrostu wyników za 2013 rok był wzrost liczby klientów o prawie 7%, wzrost liczby wydanych kart kredytowych o 15% r/r, co z kolei doprowadziło do wzrostu przychodów o 11% w skali roku. Jednocześnie spółka zachowała kontrolę nada jakością pożyczek - wskaźnik utraty wartości należności od klientów jako procent przychodu w ujęciu rocznym wyniósł 26,6% na koniec 2013 r.

Liczba klientów grupy wzrosła o 6,7% r/r do 2,578 mln na koniec 2013 r. Wartość pożyczek udzielonych klientom zwiększyła się o 15% r/r do 1.050,8 mln GBP.

"2013 był rokiem znaczącego postępu w realizacji naszej strategii wzrostu, dynamicznego wzrostu biznesu i poprawy zysku. Dodatkowo, oprócz utrzymania bardzo dobrej jakości portfela, weszliśmy na dwa nowe rynki, rozwijaliśmy nasze produkty i poprawiliśmy wyniki sprzedaży. Pomimo, iż obserwujmy podwyższone wyzwania regulacyjne i wzrost konkurencji, jesteśmy przekonani, że nasza strategia rozwoju biznesu pozwoli na dalszy wzrost w 2014 roku i kolejnych latach" - powiedział prezes IPF Gerard Ryan, cytowany w raporcie.

IPF w 2013 roku wszedł na Litwę i do Bułgarii. Spółka otworzyła na Litwie dwa oddziały - w Wilnie i Kijowie oraz cztery małe biura i zatrudnia 70 osób. Liczba klientów to na razie 1,8 tys. osób. W Bułgarii, gdzie spółka rozpoczęła działalność we wrześniu ub. r. zostały otwarte cztery oddziały, spółka zatrudnia 96 agentów i ma 2,4 tys. klientów.

"Obecnie planujemy znacząco przyspieszyć ekspansję geograficzną w obu tych krajach w 2014 r." - czytamy w raporcie.

IPF otworzył też 4 nowe oddziały w Meksyku, na tym rynku testuje także pożyczki na kartach pre-paid. W Rumunii spółka buduje natomiast solidną platformę do dalszego wzrostu liczby klientów w 2014 i kolejnych latach.

Spółka podała, że ze względu na rosnący popyt na produkty kredytowe obserwuje intensyfikację konkurencji w Polsce, Czechach, na Słowacji i Litwie, jednak ze względu na pozytywne perspektywy makroekonomiczne zakłada dalszy wzrost biznesu na tych rynkach.

IPF - właściciel Provident Polska - jest notowany na warszawskiej giełdzie od marca 2013 r.