Pracownicy po 50-tce zarabiają mniej niż osoby z innych grup wiekowych – takie dane wynikają z ogólnopolskich badań przeprowadzonych przez firmę Sedlak & Sedlak.

Dane zostały opublikowane w Ogólnopolskim Badaniu Wynagrodzeń, przeprowadzonym w 2013 roku przez firmę Sedlak & Sedlak.

Mediana wynagrodzeń osób po 50. roku życia wyniosła 3940 zł brutto, podczas gdy mediana wynagrodzeń dla wszystkich młodszych grup wiekowych to 4100 zł brutto. Różnica w poziomie wynagrodzeń pomiędzy osobami po 50. roku życia a młodszymi wynosi więc 4 proc.

Reklama

Co czwarty pracownik zarabiał poniżej 2800 zł brutto. Wartość ta jest jednakowa dla osób młodych i pracowników mających ukończone 50 lat.

Jeszcze większa dysproporcja w zarobkach pomiędzy najstarszą grupą wiekową, a grupami poniżej „50” występuje u 25 proc. najlepiej zarabiających osób. Mediana wynagrodzeń dla najstarszych wynosi 6000 zł brutto, natomiast wartość dla młodszych grup wiekowych to 6800 zł brutto, czyli aż o 12 proc. więcej.

Widoczna jest więc tendencja - im wyższy jest poziom zarobków, tym większe są różnice pomiędzy pensją osób przed i po ukończeniu 50. roku życia. Można więc postawić następującą tezę: im wyższy poziom kompetencji lub wyższy szczebel zawodowy, tym starsze osoby są bardziej dyskryminowane. Chociaż mają zazwyczaj dłuższe doświadczenie, zarabiają mniej.

Jak wyjaśnić ten paradoks? Wynika to zapewne z mniejszych zdolności negocjacyjnych w sprawie wynagrodzeń starszych osób. Młode osoby z racji wieku mają większe perspektywy rozwoju, dłuższy przewidywalny czas pracy oraz są w stanie pracować ciężej i w gorszych warunkach.

>>> Chcesz dowiedzieć się gdzie zarobki są najwyższe? Zobacz ranking wynagrodzeń według powiatów

Wynagrodzenia a wielkość miast

Ciekawych informacji dostarczają dane dotyczące wysokości zarobków w podziale na wielkość miast. W małych miastach poniżej 75 tys. mieszkańców zarobki dla obu analizowanych grup wiekowych są podobne.

W miastach zamieszkałych przez 75-100 tys. mieszkańców starsze osoby zarabiają lepiej niż młodsze (o 15 proc.), natomiast w największych (powyżej 100 tys.) sytuacja jest odwrotna – zarobki osób poniżej 50 roku życia są wyższe co najmniej o 8 proc.

Największe różnice wynagrodzeń pomiędzy analizowanymi grupami (powyżej 10 proc.) występują w województwach dolnośląskim, świętokrzyskim, lubelskim i warmińsko-mazurskim. W województwach wielkopolskim, śląskim, zachodniopomorskim, lubuskim i opolskim różnice w zarobkach osób przed i po pięćdziesiątce były najmniejsze (nie przekraczały 3 proc.). Więcej danych z badania dotyczącego wynagrodzeń znajdziesz tutaj

>>> Czytaj też: Najwyższe wynagrodzenia bankowców

Wynagrodzenia całkowite brutto osób przed i po ukończeniu 50 roku życia w 2013 r. / Media