PKN Orlen

PKN Orlen przedłużył termin przyjmowania zapisów na obligacje detaliczne serii F do 9 maja z pierwotnie planowanego 22 kwietnia, podała spółka. >>>>

CEZ

Rada dyrektorów CEZ postanowiła zarekomendować akcjonariuszom przeznaczenie 21,5 mld CZK na dywidendę, co da wypłatę w wysokości 40 CZK na akcję, podała spółka. Walne zgromadzenie, które ma zająć się m.in. tą propozycją, zostało zwołane na 27 czerwca br. >>>>

Netia

Rada nadzorcza Netii powołała Adama Sawickiego na stanowisko prezesa zarządu spółki. Nominacja będzie skuteczna z dniem 2 czerwca 2014 roku, podała spółka.>>>>

Ovostar

Ovostar Union zwiększył produkcję jaj o 7 proc. r/r do 230 mln sztuk w I kw. tego roku, podała spółka. Wolumen sprzedaży wzrósł o 13 proc. r/r do 144 mln.>>>>

Talanx

Kurs akcji niemieckiej firmy ubezpieczeniowej Talanx wzrósł na debiucie na GPW o 5,49% do 120,00 zł. Jest to 454. spółka notowaną na głównym rynku oraz 9. debiutem na tym rynku w 2014 roku.>>>>

Stalprofil

Zarząd Stalprofilu podjął uchwałę o zarekomendowaniu akcjonariuszom przeznaczenia 1,58 mln zł z zysku za ub.r. na dywidendę, co da wypłatę w wysokości 0,09 zł na akcję, podała spółka. >>>>

Grupa Kęty

Akcjonariusze Grupy Kęty zdecydują o przeznaczeniu łącznie 93,815 mln zł zł z zysku netto za 2013 rok i zysków z lat ubiegłych na dywidendę, wynika z projektów uchwał na ZWZ, zaplanowane na 21 maja. Pod koniec marca zarząd Grupy podjął decyzję o podwyższeniu rekomendowanego poziomu wypłaty dywidendy za 2013 rok do 10,0 zł na akcję z 7,0 zł wcześniej. >>>>

JHM Development

Akcjonariusze JHM Development będą decydować o przeznaczeniu zysku za 2013 rok w kwocie 1,02 mln zł na zwiększenie kapitału zapasowego, co oznacza niewypłacanie dywidendy, wynika z projektów uchwał na walne zaplanowane na 20 maja. "Zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy JHM Development S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, zysk netto w kwocie 1.016.585,71 zł za 2013 rok postanawia w całości przeznaczyć na kapitał zapasowy spółki." – czytamy w projektach uchwał. JHM Development odnotowało 6,10 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2013 r. wobec 8,96 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie 2013 r. wyniósł 1,02 mln zł wobec 5,04 mln zł zysku rok wcześniej.

ATM

Zarząd ATM uznał, że cena wynosząca 12,40 zł za akcje spółki zaproponowana w wezwaniu spółki Fisterra odpowiada wartości godziwej spółki, wynika ze stanowiska zarządu ATM dotyczącego wezwania. >>>>

BNP Paribas Polska

Oferta publiczna do 5,026 mln akcji serii O banku BNP Paribas Polska o max. wartości ponad 300 mln zł netto rozpoczęła się w dziś od book buildingu i zapisów inwestorów indywidualnych, poinformował prezes instytucji Frederic Amoudru. >>>>

BNP Paribas Polska spodziewa się, że dzięki połączeniu z Bankiem BGŻ, synergie przychodowe sięgną 5% połączonej bazy przychodów, a synergie kosztowe dadzą 10-15% połączonej bazy kosztów w ciągu 3 do 4 lat, poinformował prezes instytucji Frederic Amoudru. "Inwestorzy rozważający udział w naszej emisji będą wkrótce inwestorami w nowym banku, więc prezentujemy nasze oczekiwania co do przyszłych efektów przejęcia. Nowy podmiot będzie miał duży udział rynkowy i potencjał do generowania synergii. Na poziomie przychodowym oczekujemy ich we wzroście sprzedaży kredytów gotówkowych do bazy klientów BGŻ. Nasza międzynarodowa platforma corporate banking powinna wykorzystać przejęcie do zwiększenia przychodów" – powiedział Amoudru podczas konferencji prasowej. Dyrektor finansowy BNP Paribas Polska Jan Bujak podkreślił, że oba banki są wysoce komplementarne, a celem połączonych instytucji będzie łączny zwrot z kapitału (ROE) na poziomie dwucyfrowym w 3-4 lata po połączeniu.

DTP

DTP, która niedawno przeniosła się z NewConnect na rynek główny GPW, uchwali wkrótce program emisji obligacji wartych 100 mln zł, z czego do końca roku na rynek trafi 60-70 mln zł, poinformował agencję ISBnews prezes Michał Handzlik. Według niego, wydanie tych środków na nowe wierzytelności pozwoli zwiększyć portfel spółki do ponad 3 mld zł oraz znacząco poprawić wyniki finansowe. "Cel przejścia z NewConnect na parkiet główny był tak naprawdę bardzo jasny. Nie chcieliśmy pozyskać nowego kapitału, ponieważ jesteśmy firmą, która bardzo ma bardzo wysokie kapitały własne, ale żebyśmy byli jeszcze bardziej transparentni dla naszych inwestorów, szczególnie nowych inwestorów. Po drugie, NewConnect w nowej formule zmian przepisów jest dosyć niełaskawy dla funkcjonujących tam firm z uwagi nawet nie na brak płynności akcji, lecz na utrudnienia w inwestowaniu podmiotów typu OFE czy TFI" - powiedział Handzlik rozmowie z ISBnews.>>>>

TMT Trading, Polimex-Mostostal

TMT Trading złożyła do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wniosek o zgodę na nabycie części mienia spółki Polimex-Mostostal, podał Urząd. Wniosek wpłynął 17 kwietnia, sprawa jest w toku, czytamy na stronie internetowej UOKiK. Polimex-Mostostal poinformował na początku kwietnia, że zawarł ze spółką TMT Trading przedwstępną, warunkową umowę sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa, tj. Zakładu Konstrukcji Stalowych w Rudniku nad Sanem za 7,45 mln zł. Spółka zadeklarowała też wtedy, że zawarcie przyrzeczonej umowy sprzedaży zakładu powinno nastąpić nie później niż do dnia 30 września 2014 roku.

PCC Rokita

PCC Rokita liczy, że w maju Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdzi prospekt emisyjny spółki, a w czerwcu nastąpi jej debiut giełdowy, poinformował wiceprezes Rafał Zdon. Dodał, że program inwestycyjny spółki na najbliższe 3 lata przekroczy 400 mln zł. PCC Rokita rozważa także budowę zakładów w Indiach, Tajlandii oraz na Białorusi. "Nasz prospekt emisyjny jest w KNF i czekamy na jego zatwierdzenie. Emisję chcielibyśmy przeprowadzić w czerwcu, a więc w maju musiałby zostać zaakceptowany prospekt" - powiedział Zdon dziennikarzom. Wiceprezes podkreślił, że na obecnym etapie postępowania nie może zdradzić żadnych szczegółów dotyczących planowanej oferty - także informacji, czy planowana jest nowa emisja akcji. "Upłynniona zostanie stosunkowo nieduża część akcji PCC Rokita. Na pewno kontrola grupy przez dotychczasowego udziałowca zostanie utrzymana. Dla niego jest to inwestycja wieloletnia" - podkreślił prezes Wiesław Klimkowski. Przedstawiciele spółki poinformowali także o planach inwestycyjnych PCC Rokita na kolejne lata. Według nich, w latach 2014-2016 poziom nakładów przekroczy 400 mln zł. Będą to przede wszystkim inwestycje w moce produkcyjne i zwiększanie portfolio produktów, ale w planach znalazło się także miejsce na ekspansję zagraniczną.

Mabion

Akcjonariusze Mabionu zdecydowali o emisji do 790 tys. akcji serii K bez prawa poboru, wynika z uchwał walnego zgromadzenia. Obecnie kapitał spółki dzieli się na 9,5 mln akcji. "Emisja akcji serii K nastąpi w formie (…) skierowanej do: klientów profesjonalnych (…) lub (ii) inwestorów, z których każdy nabędzie akcje serii K o wartości, liczonej według ich ceny emisyjnej z dnia jej ustalenia, co najmniej 100.000 euro. (…) Umowy o objęcie akcji serii K zostaną zawarte do dnia 30 września 2014 r." - podano w uchwale.

Energa

Akcjonariusze Energi zdecydują o przeznaczeniu 414 mln zł na dywidendę, co da wypłatę w wysokości 1 zł na akcję, wynika z projektów uchwał na walne zwołane na 20 maja. "Zysk netto za rok obrotowy 2013, w wysokości 499 048 758,09 zł dzieli się, w następujący sposób:
1) dywidenda dla akcjonariuszy - 414 067 114,00 zł, to jest 1,00 zł na akcję,
2) kapitał zapasowy - 84 981 644,09 zł .
Ustala się dzień dywidendy na dzień 27 maja 2014 roku oraz termin wypłaty dywidendy na dzień 10 czerwca 2014 roku" – czytamy w projekcie uchwały.