RN odwołała także Karola Kolouszka z funkcji wiceprezesa i członka zarządu.

Inventum TFI odnotowało 1,65 mln zł jednostkowej straty netto w I kw. 2014 r. wobec 0,47 mln zł straty rok wcześniej. Przychody ze sprzedaży sięgnęły 1,52 mln zł w I kw. 2014 r. wobec 2,74 mln zł rok wcześniej.

TFI zadebiutowało na rynku głównym warszawskiej giełdy w 2011 r.