"Przedmiotem umowy jest nabycie przez spółkę od dotychczasowych akcjonariuszy 20.000.000 akcji GetBack o wartości nominalnej 0,20 zł każda stanowiących 100% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu GetBack oraz 100% jej kapitału zakładowego za łączną cenę za akcje w wysokości 250.000.000 zł" - czytamy w komunikacie.

"Cena ulegnie zwiększeniu o kwotę 20.000.000 zł w przypadku, gdy łącznie (i) zatwierdzone przez walne zgromadzenie sprawozdanie finansowe spółki GetBack za rok 2014 wykaże zysk netto w wysokości nie niższej, niż 35.000.000 zł, oraz (ii) zatwierdzone przez walne zgromadzenie sprawozdanie finansowe spółki GetBack za rok 2015 wykaże zysk netto w wysokości nie niższej, niż 55.100.000 zł" - podano dalej.

Średnia z dwóch wycen spółki GetBack sporządzona przez Millennium Dom Maklerski oraz Dom Maklerski mBanku wyniosła 446,5 mln zł (wycena zakłada osiągnięcie za rok 2014 zysku netto spółki GetBack w wysokości 35,0 mln zł a za rok 2015 55,1 mln zł), podkreśla Getin. Inwestycja ma charakter długoterminowy.

>>> Czytaj też: Nowa spółka windykacyjna Czarneckiego za rok ma być dochodowa

W komunikacie wyjaśniono, że dr Leszek Czarnecki posiada: bezpośrednio 100% udziałów w LC Corp BV, bezpośrednio i pośrednio, m.in. za pośrednictwem LC Corp BV i Getin Holding, 56,98% akcji w kapitale zakładowym Getin Holding, które uprawniają do 56,98% głosów na walnym zgromadzenia Getin Holding, bezpośrednio i pośrednio, za pośrednictwem Getin Holding i LC Corp BV, 89,84% akcji w kapitale zakładowym Idea Banku, które uprawniają do 90,04% głosów na walnym zgromadzeniu Idea Banku, pośrednio, za pośrednictwem Idea Banku, 100% akcji w kapitale zakładowym spółki, które uprawniają do 100% głosów na walnym zgromadzeniu; LC Corp BV posiada: bezpośrednio 42,77% akcji w kapitale zakładowym Getin Holding, które uprawniają do 42,77% głosów na walnym zgromadzenia Getin Holding, bezpośrednio i pośrednio, za pośrednictwem Getin Holding, 88,07% akcji w kapitale zakładowym Idea Banku, które uprawniają do 88,30% głosów na walnym zgromadzeniu Idea Banku oraz pośrednio, za pośrednictwem Idea Banku, 100% akcji w kapitale zakładowym spółki, które uprawniają do 100% głosów na walnym zgromadzeniu spółki; Getin Holding posiada bezpośrednio: 78,08% akcji w kapitale zakładowym Idea Banku, które uprawniają do 78,50% głosów na walnym zgromadzeniu Idea Banku oraz pośrednio, za pośrednictwem Idea Banku 100% akcji w kapitale zakładowym spółki, które uprawniają do 100% głosów na walnym zgromadzeniu spółki; Idea Bank posiada bezpośrednio 100% akcji w kapitale zakładowym spółki, które uprawniają do 100% głosów na walnym zgromadzeniu spółki.

Reklama