Druga odsłona programu "Generacja Przyszłości" rozstrzygnięta. Dzięki niemu polscy, młodzi odkrywcy będą mogli wyjeżdżać na zagraniczne konkursy i tam pokazywać swoje osiągnięcia.

Minister nauki i szkolnictwa wyższego Lena Kolarska-Bobińska powiedziała, że wśród nagrodzonych jest wiele interesujących projektów, w tym niektóre już dośc dobrze znane na świecie. To na przykład studenci z Politechniki Białostockiej, którzy dostaną fundusze na wyjazd ze swoim łazikiem marsjańskim na wyjazd na zawody University Rover Challenge w Stanach Zjednoczonych.

Do konkursu zgłoszono 62 wnioski, z czego nagrodzonych zostało 26. Studenci uczestniczący w „Generacji Przyszłości” otrzymają wsparcie indywidualne w wysokości nawet 100 tysięcy złotych lub zespołowe - do 400 tysięcy.

Blisko 5 mln zł z konkursowej puli będą mogli przeznaczyć na pokrycie kosztów związanych m.in. z wyjazdami na światowe zawody, dobrym przygotowaniem do konkurowania z rówieśnikami z innych państw, zakupem drobnej aparatury naukowo-badawczej, odczynników lub innych środków niezbędnych do realizacji projektu.

>>> Czytaj też: Dylematy milionerów. Czy dzieci najbogatszych nie roztrwonią majątków?