Zysk operacyjny wyniósł 1,82 mln zł wobec 5,25 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 111,69 mln zł w III kw. 2014 r. wobec 127,72 mln zł rok wcześniej.

W I-III kw. 2014 r. spółka miała 5,26 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 1,68 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 404,86 mln zł w porównaniu z 349,99 mln zł rok wcześniej.

Qumak jest polską spółką informatyczno-technologiczną, notowaną na GPW od 2006 r. Oferuje innowacyjne rozwiązania IT dla sektora prywatnego i publicznego, świadczy usługi obejmujące: konsulting i doradztwo, projektowanie i wdrażanie rozwiązań, wsparcie techniczne i serwisowe oraz rozbudowę rozwiązań.