PGNiG Termika

PGNiG Termika ogłosi przetarg na budowę bloku gazowego w Elektrociepłowni Żerań w Warszawie do końca listopada, poinformował prezes Marek Dec. Inwestycja będzie warta ok. 1,6 mld zł. >>>>

Rafako

Zarząd zatwierdził "Strategię stabilnego wzrostu grupy kapitałowej Rafako na lata 2015-2018", pozytywnie zaopiniowaną przez radę nadzorczą, poinformowała prezes Agnieszka Wasilewska-Semail. Celem działań opisanych w strategii jest zwiększenie rentowności EBIT do ok.7,6% i EBITDA do ok. 8,3% w 2018 r. oraz zaprzestanie korzystania z zewnętrznych źródeł finansowania od 2016 r. >>>>

Marvipol

Marvipol wyemituje niezabezpieczone obligacji zwykłe serii R o pięcioletnim ostatecznym terminie wykupu i łącznej wartości nominalnej 40 mln zł, podała spółka. >>>>

Nettle

Nettle wyemituje roczne obligacje imienne serii P o łącznej cenie nominalnej i emisyjnej 3 mln zł, podała spółka. Pozyskane w ramach emisji środki zostaną przeznaczone na realizację strategicznych projektów oraz sfinansowanie bieżącej działalności. >>>>

EMF

Empik Media & Fashion wyemitował 3-letnie obligacje serii 2/2014 o łącznej wartości nominalnej 103,80 mln zł i jednocześnie dokonał wykupu obligacji serii 6/2010 o takiej samej wartości nominalnej, z terminem zapadalności 24 listopada br., podała spółka. >>>>

Casus Finanse

Grupa Casus Finanse uplasowała obligacje serii E2 i dokonała przydziału 24 tys. szt papierów o wartości nominalnej równej cenie emisyjnej w wysokości 1.000,00 zł, podała spółka. >>>>

Skarbiec Holding

Akcje spółki Skarbiec Holding zadebiutowały dzisiaj na rynku głównym GPW. Na otwarciu kurs akcji wzrósł o 4,25% do poziomu 33,88 zł. >>>>

Budimex

Budimex i Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) Oddział w Poznaniu podpisali umowę na budowę obwodnicy Jarocina w ciągu drogi S11, podała spółka. Wartość umowy to 238,53 mln zł netto. >>>>

Qumak

Qumak zbuduje symulator do szkolenia wojsk inżynieryjnych w ramach projektu zamówionego przez Wojskową Akademię Techniczną, którego realizacja potrwa do końca kwietnia 2015 roku, a jego wartość wyniesie ponad 2,6 mln zł netto, podała spółka. >>>>

InPost

InPost rozpoczął współpracę z Mercialys -spółką odpowiedzialną za zarządzanie najważniejszymi francuskimi centrami handlowymi. Docelowo planuje zainstalować w ramach tej sieci 2500 maszyn do końca 2016 r., podała spółka. >>>>

Feerum

Aktualny portfel zamówień Feerum, wynoszący blisko 50 mln zł na 2014/2015 rok, pozwala przewidywać, że przyszły rok będzie dla spółki lepszy niż bieżący, poinformował prezes spółki Daniel Janusz. Spółka nadal odczuwa znaczący wzrost popytu na elewatory w kraju i za granicą. >>>>

FM Bank

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) nakazała zbycie wszystkich akcji FM Banku PBP SA posiadanych przez PL Holdings s.a.r.l. w terminie do dnia 30 kwietnia 2015 r. w związku z niewypełnianiem przez PL Holdings s.a.r.l. oraz Abris-EMP Capital Partners Limited zobowiązań inwestorskich złożonych wobec KNF, co w ocenie Komisji ma negatywny wpływ na ostrożną i stabilną działalność banku, podała KNF. >>>>

Bank Pekao, Ergo Hestię, Compensę i TUZ TUW

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) nałożyła kary pieniężne na Bank Pekao (100 tys. zł), Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia (100 tys. zł), Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group (70 tys. zł) oraz TUZ Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych (7 tys. zł), podała Komisja. >>>>

Capital Park

Capital Park może w I połowie 2015 roku stworzyć swój drugi fundusz inwestycyjny zamknięty (FIZ) z portfelem aktywów handlowych, poinformował agencję ISBnews członek zarządu Marcin Juszczyk. Nie wyklucza on w przyszłym roku sprzedaży stołecznego biurowca Eurocentrum. >>>>

Kolporter, Eurocash

Eurocash, KDWT i Kolporter sfinalizowali umowę inwestycyjną, na mocy której Kolporter został mniejszościowym udziałowcem KDWT, dotychczas w 100-proc. kontrolowanym przez Eurocash, poinformował członek zarządu i dyrektor finansowy Eurocash Jacek Owczarek. >>>>

Grupa AB

Grupa AB chce wykorzystać ożywienie w Czechach do umacniania pozycji rynkowej, a w Polsce stawia na rozwój ecommerce, oferty RTV/AGD, segment enterprise, czy nowych sieci franszyzowych, poinformował członek zarządu ds. finansowych Grzegorz Ochędzan. >>>>

Torpol

Torpol spodziewa się bardzo dobrego IV kw., co pozwala na podtrzymanie prognozy na cały 2014 r., poinformowali przedstawiciele spółki. >>>>

Polimex-Mostostal

Polimex-Mostostal „nie pozwoli się szantażować pseudo wierzycielom" i będzie się bronić przed „każdym pseudo wierzycielem wykorzystując wszelkie prawne możliwości, poinformował p.o. prezesa Polimeksu –Mostostalu Maciej Stańczuk.>>>>

Warszawski sąd rejonowy umorzył postępowanie upadłościowe z wniosku Hefal Serwis, podał Polimex-Mostostal. Jednocześnie spółka poinformowała, że oddalone zostały też dwa kolejne wnioski o jej upadłość. >>>>