Jednocześnie spółka zaznaczyła, że "Wyrok KIO nie zmienia wielkości portfela zamówień Vistal Gdynia".

W połowie listopada spółka informowała, że Strabag Sp. z o.o. złożył odwołanie od decyzji GDDKiA Oddział w Gdańsku w sprawie wyboru przez GDDKiA oferty Vistal Gdynia jako najkorzystniejszej w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych pn.: "Budowa mostu przez rzekę Nogat w Malborku wraz z dojazdami w ciągu drogi krajowej nr 22 i 55".

"Zarząd spółki informuje, że w dniu 04 grudnia 2014r. Krajowa Izba Odwoławcza (KIO) ogłosiła wyrok, w którym uwzględniła powyższe odwołanie i unieważniła czynność wyboru oferty Spółki jako najkorzystniejszej, wykluczyła Spółkę z postępowania przetargowego oraz nakazała GDDKiA powtórzenie czynności oceny i badania ofert. Od wyroku KIO przysługuje skarga do sądu. Wyrok KIO nie zmienia wielkości portfela zamówień Vistal Gdynia S.A." - czytamy w dzisiejszym komunikacie.

Na początku listopada spółka informowała, że jej oferta, warta 67,3 mln zł brutto, została uznana przez GDDKiA za najkorzystniejszą w postępowaniu na budowę mostu na Nogacie w Malborku w ciągu DK 22 i DK 55.

Vistal Gdynia, spółka dominująca Grupy Vistal, to wiodący producent konstrukcji stalowych w Polsce, realizujący kontrakty dla klientów w kraju i na rynkach zagranicznych. Zadebiutował na warszawskiej giełdzie w styczniu 2014 r. Grupa działa w segmentach offshore, infrastrukturalnym, marine, infrastruktury portowej, budownictwa kubaturowego i energetyki. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 283,39 mln zł w 2013 r.