Polska waluta wyceniana jest przez rynek następująco: 4,2120 PLN za euro, 3,7478 PLN wobec dolara amerykańskiego oraz 4,1482 PLN względem franka szwajcarskiego. Rentowności polskiego długu oscylują w okolicy rekordów i wynoszą ok. 2,103% w przypadku obligacji 10-letnich.

Początek nowego tygodnia wypadł korzystnie dla polskiej waluty, która w dalszym ciągu korzysta z poprawy nastrojów wokół bardziej ryzykownych aktywów po tym jak EBC zdecydował się zapowiedzieć program QE. W konsekwencji wraz ze wzrostem wyceny wspólnej waluty na szerokim rynku (również na EUR/CHF) złoty zanotował, tak wyczekiwaną, udaną sesję na CHF/PLN obniżając kwotowania tej pary do najniższego poziomu od 15 stycznia, kiedy SNB zaprzestał obrony 1,20 EUR/CHF. Nastrojów nie zdołały popsuć nawet doniesienia z Grecji, gdzie do władzy, zgodnie z oczekiwaniami, doszła lewicowa Syriza. W szerszym ujęciu widoczna jest poprawa sentymentu wokół walut emerging markets, w tym złotego. Ostatnie mocniejsze spadki EUR/PLN w dużej mierze były wynikiem spadku euro na szerokim rynku, jednak wczorajsze zachowanie EUR/PLN i CHF/PLN wstępnie potwierdza scenariusz, iż luzowanie ilościowe w Strefie Euro może okazać się pozytywnym czynnikiem dla polskich aktywów. Uwaga inwestorów przesuwa się obecnie na dzisiejsze dane makro z Polski oraz na środowy FED.

W trakcie dzisiejszej sesji GUS poda dane dot. sprzedaży detalicznej (oczek. 1,7% wobec poprzedniego -0,2%), bezrobocia (oczek. wzrost do 11,6% z 11,4% uprzednio) za grudzień oraz szybkiego szacunku PKB za IV kwartał. Ostatnia publikacja wydaje się szczególnie interesująca, gdyż inwestorzy szacują spadek dynamiki do 2,9%-3,0% w IV. kw wobec 3,3% w III kw. Podstawowym założeniem będzie tutaj spadek tempa wzrostu popytu krajowego oraz niższa dynamika inwestycji. W konsekwencji wzrost w 2014r. szacowany będzie na ok. 3,2%-3,4%, co generalnie i tak traktowane będzie jako pozytywne wskazanie i powinno stanowić wsparcie dla rynków.

Z rynkowego punktu widzenia podbicie kwotowań EUR/CHF otworzyło możliwości korekty spadkowej na wycenie CHF/PLN. Wczorajszy ok. 12 –groszowy (4,27-4,15) ruch na tej parze wskazuje, iż kwotowania mogą spróbować pogłębić spadki do okolic 4,10 CHF/PLN negując część wcześniejszego skokowego wybicia. Należy jednak pamiętać, iż zachowanie CHF/PLN jest wyraźnie skorelowane z EUR/CHF, stąd scenariusz ten może mieć miejsce tylko w przypadku dalszego podbicia kwotowań euro wobec franka. Na innych parach związanych z PLN obserwujemy lekką stabilizację, choć kwotowania EUR/PLN „przymierzają” się do korekty ostatnich spadków, gdzie możliwe jest ok. 4-5gr. podbicie kwotowań.

Prezentowany raport został przygotowany w Wydziale Doradztwa i Analiz Rynkowych Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie tylko i wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi analizy inwestycyjnej, ani analizy finansowej ani rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r. (Dz.U. 2005, poz. 206 nr 1715) oraz Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. (Dz.U. 2005, Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.). Przedstawiony raport jest wyłącznie wyrazem wiedzy i poglądów autora według stanu na dzień sporządzenia i w żadnym wypadku nie może być podstawą działań inwestycyjnych Klienta. Przy sporządzaniu raportu DM BOŚ SA działał z należytą starannością oraz rzetelnością. DM BOŚ SA i jego pracownicy nie ponoszą jednak odpowiedzialności za działania lub zaniechania Klienta podjęte na podstawie niniejszego raportu ani za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych. Niniejszy raport adresowany jest do nieograniczonego kręgu odbiorców. Został sporządzony na potrzeby klientów DM BOŚ S.A. oraz innych osób zainteresowanych. Nadzór nad DM BOŚ SA sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego. Regulaminy doradztwa inwestycyjnego i sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych oraz instrumentów bazowych instrumentów pochodnych znajdują się na stronie internetowej bossa.pl w dziale Dokumenty.